Program stypendialny ART GrECo

Program stypendialny ART GrECo

– Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej

– Jeśli mieszkasz w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województwa śląskiego

– Jeśli masz szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne

– Jeśli masz średnią na świadectwie powyżej 4,0

możesz ubiegać się o stypendium w programie ART GrECo

Aby wziąć udział:

1. Napisz esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”

2. Przygotuj plan stypendialny – wzór znajdziesz na stronie Programu

3. Przygotuj kopiedokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia

4. Poproś nauczyciela o napisanie listu rekomendacyjnego

5. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go razem z Regulaminem na stronie

www.greco.services/pl/stypendia.html

6. Wyślij zgłoszenie pocztą ­ masz czas do 30.09.2020 roku

7. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona w dniu 14 grudnia 2020 roku

Jeśli masz talent i chcesz rozwijać swoje pasje, weź udział w Programie ART GrECo!

12 zwycięzców otrzyma stypendium w wysokości po 3.500 zł, by sięgać po kolejne sukcesy.

Co ze szkołami do wakacji?

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

[źródło: MEN]

Dni otwarte uczelni

Wrocław, 11.05.2020


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności tegorocznych maturzystów, do udziału w Drzwiach Otwartych Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pierwsza część odbędzie się w formule pytań i odpowiedzi. Zainteresowani uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania wcześniej. Sesję odpowiedzi zaprezentujemy w kanałach YouTube oraz Facebook. Będzie też można zadawać pytania na żywo na kanałach tekstowych.
Zapraszamy już teraz do przesyłania nam swoich pytań przez prosty formularz online na stronie: https://tiny.pl/7tcvk
Szczegóły wydarzenia będą publikowane na naszych stronach WWW oraz stronie Facebook wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/584314425534575/
http://wfa.uni.wroc.pl/
Pierwsze wydarzenie odbędzie się już w piątek, 15 maja, o godzinie 10:00.


Serdecznie zapraszamy, dr hab. Maciej Matyka, prof. UWr
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Fizyki i Astronomii
kontakt: maciej.matyka@uwr.edu.pl

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Czytaj dalej