Konkurs – Logo Erasmus +

File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

‼️UWAGA KONKURS ‼️

👉 CO: Konkurs na logo projektu CHOOSE (Choose Healthy Options for One Sustainable Europe) Erasmus+ 🇪🇺

👥 KTO: Dla uczniów klas 1 i 2

📧 INFO: W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę nad nowym projektem Erasmus+ zatytułowanym CHOOSE.
🇵🇱 Naszymi partnerami projektu są szkoły z:
🇫🇮 Finlandii
🇪🇸 Hiszpanii
🇸🇮 Słowenii
🇬🇷 Grecji
🇮🇸 Islandii

🌍🌳 O CZYM: Projekt koncentruje się na edukacji młodych ludzi w kierunku poznania lokalnych ekosystemów, dostrzegania sposobów ochrony środowiska, dokonywania mądrych wyborów w codziennym życiu dotyczących zakupów, problemu segregacji śmieci oraz marnowania żywności

🖌ZADANIE: Pierwszym zadaniem projektowym jest utworzenie LOGO, które będzie oddawać tytuł projektu. Logo powinno być stworzone w wersji cyfrowej (lub jeśli będzie rysowane to należy przerobić je na wersję cyfrową) w pdf-ie.

📆 TERMIN: Propozycje prosimy przesyłać do 6.12.2020:

📧 DO KOGO: prof. Agnieszki Grzelińskiej-Grądys; agnieszkagrzelinskagradys@norwid09.edu.pl
prof. Iwony Gawryś; iwonagawrys@norwid09.edu.pl

🇪🇺 Konkurs może być początkiem przygody z projektami Erasmus+

DOŁĄCZ DO NAS!!!

Ex libris Biblioteki Szkolnej IX LO Norwida

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

  • popularyzacja i kultywowanie najstarszych tradycji znakowania księgozbioru;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie projektowania i twórczego myślenia;
  • promocja kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku poszanowania książki;

Warunki uczestnictwa

  • Prace można wykonać w dowolnej technice:

– rysunek ręczny (wykonany ołówkiem, tuszem, pisakiem itp.);

– stempel;

– tradycyjna dowolna technika graficzna;

– grafika komputerowa

  • Prace powinny zawierać:

– w polu kompozycji napisy: Ex libris oraz Biblioteka Szkolna IX LO Norwida

– element nawiązujący do charakteru i funkcji biblioteki (znak graficzny)

  • Prace należy przesyłać za pośrednictwem dziennika Librus lub Classroom Biblioteka

– prace wykonane w sposób tradycyjny (na papierze) – zdjęcie, skan

– prace w technice komputerowej – PDF, JPG

  • Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej szkoły
  • Prace powinny zawierać imię, nazwisko, klasę
  • Prace należy nadsyłać do dnia 14 grudnia 2020 r.
  • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe

PRZYKŁADY kliknij tutaj 🙂

Drogi do wolności – Akademia z okazji Święta Niepodległości

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Zapraszamy do obejrzenia akademii z okazji Święta Niepodległości, którą przygotowała klasa 3g z panem prof. Tomaszem Morawcem wraz ze szkolnym chórem pod opieką pani prof. Agaty Strzelczyk

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Olimpiada Języka Angielskiego

Etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się w formie zdalnej w piątek, 20 listopada o godzinie 9:00.

Szczegółowe informacje w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnym Classroomie dotyczącym Olimpiady.

Pytania prosimy kierować do prof. Tomasza Hodury przez dziennik elektroniczny.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2020 roku

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą !
Łańcuch żywych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem […].
Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż tym zwycięża jeno, że się broni […].
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym można być: Sobą !”.

Leopold Staff “Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”

“Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów”. 
Jędrzej Moraczewski

            Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.   Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone, przywrócone je w roku 1989.
Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność i niepodległość nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.


Dziękuję chórowi szkolnemu, solistkom: Julii Dobosz, Basi Urbańczyk, Matyldzie Szymczyk, Oliwii Świąć, Natalii Maj, pianiście Michałowi Kapicy, za uświetnienie Narodowego Święta Niepodległości pieśniami. Dziękuję  Jankowi Świderskiemu, dzięki któremu, pieśni te mogły wybrzmieć.
                                                                                              Agata Strzelczyk