Komunikat dotyczący Mszy św.

Z uwagi na trudności wynikające z epidemii jak również różne godziny rozpoczęcia roku szkolnego w klasach, w tym roku zachęcamy, do uczestniczenia we Mszach św. Inaugurujących rok szkolny w swoich parafiach. Księża katechizujący w IX Liceum Ogólnokształcącym odprawia Msze św. w swoich parafiach. Ks. Wojtek w parafii p.w. św. Jana Kantego w Częstochowie o godz. 17.00. Ks. Robert w parafii p.w. św. Zygmunta w Częstochowie o godz. 18.00 w intencji dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły oraz naszych uczniów.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

We wtorek, 1 września, rozpoczynamy rok szkolny wg poniższego harmonogramu:

Klasy III zapraszamy na godzinę 9:00

klasy II na godzinę 10:00

do sal lekcyjnych na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Klasy I natomiast zapraszamy do hali sportowej na godzinę 11:00 na uroczystą inaugurację roku szkolnego, po której nastąpi spotkanie z wychowawcami oraz odbędą się testy językowe (język angielski i niemiecki), na podstawie których dokonamy podziału na grupy.

Prosimy o przyniesienie własnych długopisów.

godzina 900 – spotkanie z wychowawcą

 • Klasa III a – sala 79
 • Klasa III b – sala 131
 • Klasa III c – sala 24
 • Klasa III d – sala 99
 • Klasa III e – sala 104
 • Klasa III f – sala 29
 • Klasa III g – sala 142
 • Klasa III h – sala 71
 • Klasa III s – sala 114

Godzina 1000 spotkanie z wychowawcą

Po gimnazjum

 • Klasa II a – sala 125
 • Klasa II b – sala 71
 • Klasa II c – sala 142
 • Klasa II d – sala 63
 • Klasa II e – sala 12
 • Klasa II s – sala 73

Po szkole podstawowej

 • Klasa II a P – sala 106
 • Klasa II b P – sala 81
 • Klasa II c P – sala 122
 • Klasa II d P – sala 102
 • Klasa II e P – sala 121
 • Klasa II s P – sala 108

Godzina 1100

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEG dla klas I

Spotkanie z wychowawcą

 • Klasa I a – sala 128 (aula)
 • Klasa I b – sala 99
 • Klasa I c – sala 122
 • Klasa I d – sala 24
 • Klasa I e – sala 75
 • Klasa I f sala 135
 • Klasa I s – sala 29

Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne    

      W przypadku ubiegania się o   Stypendium szkolne   na rok szkolny 2020/2021 prosimy o pobranie wniosku i kompletu dokumentów od 01- 10.09.2020 roku w pokoju numer 134 II Piętro. Wypełnione dokumenty należy przynieść do dnia 14.09.2020 roku.

(Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.)

         Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierająceniezbędne załączniki.

Wyprawka szkolna

           W przypadku ubiegania się o   Wyprawkę  szkolną  prosimy o pobranie wniosku  od 01-10.09.2020 roku w pokoju numer 134 II Piętro. Wypełnione wnioski należy przynieść do dnia 11.09.2020 roku.

Warunkiem ubiegania się o wyprawkę szkolną jest posiadanie przez ucznia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszelkie dodatkowe  informacje oraz druki do pobrania w pokoju 134 II Piętro

Informacja dla pierwszoklasistów – języki obce

Języki obce w naszej szkole są nauczane w grupach międzyoddziałowych, to znaczy według poziomu zaawansowania.

W związku z tym informujemy, że 1 września wszyscy uczniowie klas pierwszych piszą test poziomujący z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego (tylko ci uczniowie, którzy wybrali język niemiecki jako drugi język obcy).

Prosimy o przyniesienie na rozpoczęcie roku własnego długopisu.

Więcej szczegółów dotyczących samego rozpoczęcia podamy wkrótce.

Do zobaczenia!

Absolwent Roku – Kamila Zimnowoda

Już od 10 lat tradycją naszej szkoły jest przyznanie tytułu ABSOLWENTA ROKU uczniowi, który poza wysoką średnią i nienagannym zachowaniem chętnie angażuje się w działania na rzecz innych, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

Mottem nagrody są znane wszystkim słowa naszego patrona:

„Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, aby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężył zgoła” , bo już sama nominacja to zwycięstwo i wyraz uznania dla ogromnej dojrzałości, pracowitości i sumienności.

Do tegorocznej nagrody nominowane były:

Beata Barasińska z kl.3f,

Weronika Głowienkowska z kl.3b,

Weronika Suszek z kl.3f,

Kamila Zimnowoda z kl.3f.

Wszystkie kandydatki osiągały w kolejnych latach wysokie wyniki w nauce, uczestniczyły w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, dbały o wizerunek szkoły, angażując się w najróżniejsze akcje i projekty na gruncie artystycznym i naukowym. Wszystkie kandydatki bardzo wyraziście wpisały się przez te trzy lata nauki w historię i klimat naszej szkoły. Wszystkie cztery: pogodne, życzliwe i ogromnie wrażliwe młode osoby, które poza nauką znajdowały czas na przeróżne aktywności o zasięgu szkolnym, lokalnym a nawet ogólnopolskim.

Jednak nagroda jest tylko jedna i dlatego po szczegółowej analizie złożonych wniosków Kapituła Nagrody postanowiła przyznać tytuł absolwenta uczennicy bardzo dobrze zorganizowanej, przebojowej, dobrze zarządzającej firmą Norwid SU, uczennicy, o której w skrócie można by rzec „do tańca i do różańca”.

Jubileuszowy 10. tytuł tegorocznego Absolwenta Roku otrzymuje KAMILA ZIMNOWODA 🙂

Absolwentka Roku – Kamila Zimnowoda

Rozdanie świadectw dojrzałości

Organizacja rozdania świadectw dojrzałości

11.08.2020r.

Z przykrością informujemy, że ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni zrezygnować z uroczystego wręczenia dyplomów maturalnych w hali sportowej.

Wręczenie nagród dla ABSOLWENTA ROKU i uczniów z najwyższą średnią odbędzie się w gabinecie Pana Dyrektora o godz. 1200.

Odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się o godzinie 1200 w następujących salach:

 • III a – sala 29
 • III b – sala 75
 • III c – sala 122
 • III d – sala 17
 • III e – sala 114
 • III f – sala 63
 • III g – sala 142
 • III s – sala 12
 • Absolwenci – hol przy hali sportowej

Prosimy o zachowanie następujących zasad bezpieczeństwa:

– świadectwa odbieramy w maseczce

– każdy przynosi własny długopis

– należy zachować dystans min . 1,5 metra

– należy unikać tworzenia grup

– przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.