Pedagog szkolny

W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA JEST REALIZOWANA PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO W FORMIE ZDALNEJ – ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS, EWENTUALNIE PORTALU SPOŁECZNNOŚCIOWEGO FACEBOOK, NA BIEŻĄCO, WEDŁUG POTRZEB.

MOŻLIWE JEST RÓWNIEŻ KORZYSTANIE ZE WSPARCIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – SZCZEGÓŁY TUTAJ:

zppp.ids.czest.pl/

KOMUNIKAT PORADNI:

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt
e-mailowy oraz telefoniczny.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej
Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ
Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Bloga Poradni ON-LINE

mgr Agnieszka Wrona

pokój nr 147

poniedziałek: 08.00 – 12.45
wtorek: 08.00 – 11.30
środa: 08.00- 13.00
czwartek: 08.00 – 12.30
piątek: 08.00 – 13.00

Zadania pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt

Dla uczniów:

 • jeśli chcesz o coś zapytać, porozmawiać o sprawach ważnych dla Ciebie lub podzielić się czymś – znajdziesz mnie każdego dnia w pokoju nr 147
 • jeśli bardziej odpowiada Ci taka forma, to napisz do mnie (pocztę sprawdzam jeden raz dziennie): wronaa@op.pl

Dla rodziców i innych osób zainteresowanych:

 • kontakt osobisty w godzinach pracy
 • telefoniczny (połączenie przez sekretariat) numer: (34) 324 23 07

Współpraca z poradnią – konsultacje

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 znajdującą się przy ul. Legionów 58/10 w Częstochowie.

 • telefon: 34 361 94 34
 • strona internetowa: zppp.ids.czest.pl

materiał dla klasy 2s

samoutrudnianie

gotowość

cele

flow

cele tabele

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEBIE