HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. C.K. NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE

Zgodnie z § 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w okresie od 17 do 30 maja 2021r. w naszej szkole będzie realizowane nauczanie hybrydowe zgodnie z poniższym harmonogramem.

17-19 maja – KLASY DRUGIE PO GIMNAZJUM nauka w szkole

17-19 maja klasy drugie po szkole podstawowej oraz klasy pierwsze – nauka zdalna

20-21, 24 maja KLASY DRUGIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ nauka w szkole

20 – 21, 24 maja klasy drugie po gimnazjum oraz klasy pierwsze – nauka zdalna

25-28 maja KLASY PIERWSZE nauka w szkole

25 – 28 maja klasy drugie – nauka zdalna.

Klasy uczące się stacjonarnie wszystkie zajęcia będą miały zorganizowane w jednej sali lekcyjnej i będą funkcjonowały w taki sam sposób jak to miało miejsce we wrześniu (procedury znajdują się na stronie szkoły w zakładce COVID-19). W przypadku grup językowych, zajęcia będą prowadzone w grupach międzyoddziałowych.

Informacja o salach znajduje się przy portierni oraz w gablocie przy pokoju nauczycielskim.

Możliwe są zmiany w planie spowodowane egzaminami maturalnymi (proszę śledzić informacje w Librusie)

Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z planem.

Matura – ważne sprawy porządkowe

  1. Na każdy egzamin przychodzi wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów choroby.
  2. Telefon i zbędne rzeczy należy zostawić w domu.
  3. Parking przy szkole będzie dostępny wyłącznie dla nauczycieli powołanych do pracy w komisjach nadzorujących. Maturzystom nie będzie wolno pozostawiać swojego samochodu na szkolnym parkingu.
  4. Prosimy o wybranie takiego sposobu dotarcia na egzamin, który umożliwi przybycie do szkoły najdalej do godziny 8.30 lub 13.30.
  5. Na terenie szkoły należy zachowywać wcześniej poznane zasady bezpieczeństwa.
  6. Unikamy tworzenia grup.
  7. Maturzysta przynosi własne, dozwolone przybory.
  8. Można przynieść małą wodę, szkoła nie zapewnia posiłku.
  9. Maturzysta postępuje zgodnie z prośbami i poleceniami wydawanymi przez członków zespołu nadzorującego lub pracowników szkoły.
  10. Każdy maturzysta, który zauważy nieprawidłowości lub sytuacje niepokojące, powinien natychmiast powiadomić członka zespołu nadzorującego lub innego pracownika szkoły.

Harmonogram matur 2021

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

wtorek

język polski – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

5

środa

matematyka – pp

historia muzyki – pr

6

czwartek

język angielski – pp

historia sztuki – pr

7

piątek

język angielski – pr
język angielski – dj

filozofia – pr

8, 9 – sobota, niedziela

10

pon.

język polski – pr

język łemkowski – pr
język kaszubski – pr

11

wtorek

matematyka – pr

WOS – pr

12

środa

biologia – pr

język francuski – pr
język francuski – dj

13

czwartek

geografia – pr

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

14

piątek

chemia – pr

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

15, 16 – sobota, niedziela

17

pon.

historia – pr

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

18

wtorek

fizyka – pr

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

19

środa

informatyka – pr

język włoski – pr
język włoski – dj

20

czwartek

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

pp – poziom podstawowy; 
pr – poziom rozszerzony; 
dj – poziom dwujęzyczny

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
5 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
5 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
5 lipca 2021 r.

Absolwenci Norwida to Twarze Przyszłości

Twarze Przyszłości www

WYRÓŻNIENIE DLA CZĘSTOCHOWSKIEGO PRAWNIKA