Matura

Egzamin maturalny w nowej formule 2023

W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Matura 2023 – terminy

Matura w sesji głównej w roku szkolnym 2022/2023 ma być przeprowadzana od 4 do 23 maja 2023 roku. Natomiast egzamin maturalny w terminie dodatkowym będzie odbywał się od 1 do 19 czerwca 2023 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane od 21 do 22 sierpnia 2023 roku.

Wyniki matury z terminu głównego oraz terminu dodatkowego mają zostać ogłoszone 7 lipca 2023 roku. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 8 września 2023 roku.

Matura 2023 – harmonogram

 • 4 maja – język polski (poziom podstawowy), godz. 9:00;
 • 5 maja – język angielski (poziom podstawowy), godz. 9:00; języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy), godz. 14:00;
 • 8 maja – matematyka (poziom podstawowy), godz. 9:00; język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 9 maja – język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 9:00; filozofia (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 10 maja – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 11 maja – biologia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 12 maja – matematyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 15 maja – chemia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; historia muzyki (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 16 maja – geografia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), godz. 14:00;
 • 17 maja – język polski (poziom rozszerzony), godz. 9:00; języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 18 maja – historia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 19 maja – fizyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00; historia sztuki (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 22 maja – informatyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony), godz. 14:00.