Wykaz olimpiad

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Opiekun: mgr Jadwiga Kotas

Olimpiada Filozoficzna

Opiekun: mgr Janusz Strojec

Olimpiada Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Tomasz Hodura

Olimpiada Języka Niemieckiego

Opiekun: mgr Aneta Flis Wielgosz

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Opiekun: mgr Bożena Pindus

Olimpiada Języka Francuskiego

Opiekun: mgr Małgorzata Pietrzak

Olimpiada Matematyczna

Opiekun: mgr Dorota Surmacka, mgr Teresa Baczyńska

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Opiekun: dr Agnieszka Owczarek

Olimpiada Informatyczna

Opiekun: mgr Jacek Turlejski, dr Piotr Smok

Olimpiada Przedsiębiorczości

Opiekun: mgr Urszula Kurek

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Opiekun: mgr Izabela Maras

Olimpiada Historyczna

Opiekun: mgr Dorota Szajt

Olimpiada Widzy Historycznej

Opiekun: mgr Dorota Szajt

Olimpiada Mediewistyczna

Opiekun: mgr Tomasz Morawiec

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

Opiekun: mgr Dorota Kawka

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Opiekun: mgr Dorota Szajt

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Opiekun: mgr Tomasz Morawiec

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Opiekun: mgr Anna Grajcar

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Opiekun: mgr Anna Grajcar

Olimpiada Policyjna

Opiekun: mgr Anna Grajcar

Olimpiada Geograficzna

Opiekun: mgr Katarzyna Sołtys

Olimpiada Znajomości Afryki

Opiekun: mgr Urszula Blachnicka

Olimpiada Biologiczna

Opiekun: mgr Renata Malinowska

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Opiekun: mgr Barbara Wcześniak

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Opiekun: mgr Magdalena Dróżdż-Korbyla

Olimpiada Fizyczna

Opiekun: mgr Tomasz Turek

Olimpiada Astronomiczna

Opiekun: mgr Renata Wojtania

Olimpiada Chemiczna

Opiekun: mgr Renata Gawron

Olimpiada Teologii Katolickiej

Opiekun: mgr Wojciech Radoliński

Olimpiada Artystyczna (sekcja muzyki)

Opiekun: mgr Agata Strzelczyk

Olimpiada Artystyczna (sekcja plastyki)

Opiekun: mgr Małgorzata Kaleta

Igrzyska Sportowe

Opiekun: mgr Jacek Chądzyński

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Opiekun: mgr Katarzyna Bodziachowska, mgr Jadwiga Kotas