Dyrekcja

  

mgr Krzysztof Wachowiak

 
  

mgr Barbara Bałchanowska

 

 

 

dr Agnieszka Owczarek

 

 

Dyrekcja w historii

mgr Krzysztof Wachowiak od 2006
   
mgr Barbara Bałchanowska od 2006
dr Agnieszka Owczarek od 2020
mgr Marlena Karewicz 2017-2020
mgr Kazimierz Osicki 2007-2012, 2013-2017
mgr Izabela Hadaś 2012-2013
 
mgr Ewa Godala 1999 – 2006
mgr inż. Urszula Płonka 1999 – 2006
mgr Krzysztof Wachowiak 1991 – 2006
Krystyna Borkowska 1983 – 2004
mgr Ewa Kapuścińska-Juraszek 1992 – 1999
mgr Ewa Godala 1999 – 2006
Krystyna Borkowska 1983 – 2004
mgr Krzysztof Wachowiak 1991 – 2006
mgr Kazimierz Hawro 1971 – 1992
mgr Barbara Jędryka 1971 – 1974
mgr Ewa Kapuścińska-Juraszek 1974 – 1992
mgr Ryszard Kluba 1976
mgr Franciszek Pacyk 1976 – 1991
Krystyna Borkowska 1983 – 2004
mgr Krzysztof Wachowiak 1991 – 2006
Jan Mroczek 1965 – 1971
Henryk Haładaj 1965 – 1968
mgr inż. Zdzisław Holcgreber 1969 – 1971