Regionalny Konkurs Językowy

Towarzystwo Przyjaciół Poprawnej Polszczyzny, działające przy IX LO im. C.K. Norwida oraz dyrekcja szkoły serdecznie zapraszają wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych piękną polszczyzną do wzięcia udziału w XIII Regionalnym Konkursie Językowym „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”, który odbędzie się 17 lutego 2017 roku w auli szkoły przy ul. Jasnogórskiej 8 w Częstochowie, w godzinach: 9:00 - 13:00. Zmagania uczestników tradycyjnie będą miały charakter dwuetapowy. Pierwszą część stanowić będzie test poprawnościowy; drugą – prezentacje ustne finalistów na wylosowany temat. Trzech najlepszych językoznawców otrzyma nagrody główne, na pozostałych siedmiu finalistów czekają atrakcyjne upominki.

Zgłoszenia:
Konkurs ma zasięg obejmujący ziemie byłego województwa częstochowskiego. Z jednej szkoły może wziąć udział nie więcej niż sześciu uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 lutego br. drogą elektroniczną na adres konkurspolonistycznynorwid@gmail.com, załączając wypełniony plik karty, który można pobrać w menu po lewej stronie.

Odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące konkursu udzieli koordynator konkursu, Pani Katarzyna Bodziachowska (tel. 515 700 962).

Wydrukowane karty zgłoszeń uczestników mogą być kierowane do sekretariatu IX LO im. C.K. Norwida
ul. Jasnogórska 8
42-200 Częstochowa
tel./fax (34) 324-23-10
e-mail: norwid@ids.czest.pl