Koła i organizacje

Samorząd Uczniowski

Jest najstarszą i najliczniejszą reprezentacją uczniów szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie (nie należy więc go mylić z kilkoma osobami pełniącymi określone funkcje w jego organach). Od początku swego powstania SU stara się aktywizować uczniów w różnych formach życia szkolnego i pozaszkolnego.

Samorząd współtworzy klimat szkoły, organizuje różnego rodzaju akcje, konkursy, współorganizuje akademie i wiele uroczystości szkolnych. Tradycyjnymi elementami działalności SU stały się coroczne „Otrzęsiny” uczniów klas pierwszych (wrzesień) czy Republiki Uczniowskie (21 marca). Co roku też (od 2000 r.) przedstawiciele młodzieży przygotowują „Spotkanie po latach”. Na trwałe zapisała się w działaniach SU współpraca z Domem Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku. 1 czerwca i 6 grudnia uczniowie naszej szkoły przygotowują specjalne prezenty oraz artystyczne przedstawienia i spotykają się ze swoimi kolegami z Kłobucka (niektórzy zaprzyjaźnili się bliżej z naszymi podopiecznymi i często w ciągu roku ich odwiedzają).

Samorząd Uczniowski włącza się też aktywnie w życie społeczności lokalnej, naszych przedstawicieli mamy w Młodzieżowej Radzie Miasta. Choć nie zawsze efekty pracy SU są widoczne i wymierne, to ważne jest, że uczniowie chcą być użyteczni, że chcą działać, że interesują się potrzebami innych ludzi.

Opiekunowie SU:

  • mgr Dariusz Gawroński
  • mgr Tomasz Hodura
  • mgr Tomasz Morawiec

Niekonwencjonalne Koło Fizyczne
i
Klub astronomiczny
„VEGA”

Gwiazdy, konstelacje gwiezdne, galaktyki, podróże kosmiczne… Wielu z nas nosi w sobie jakiś astronomiczny obraz rozbudzający wyobraźnię. Dlatego z inicjatywy uczniów powstało koło astronomiczne. Koło jest bardziej klubem dyskusyjnym niż stowarzyszeniem naukowym, choć zachowuje pewne jego struktury: wybierany w sposób demokratyczny prezes (nauczyciel prowadzący zachowuje dla siebie miano prezesa honorowego), sekretarz, koordynator strony internetowej i inne.

Niektóre spotkania są spontaniczne – wynikają z bieżących wydarzeń astronomicznych, inne są pieczołowicie przygotowywane. Przykładem tego ostatniego było przeprowadzenie rozmowy na temat: Czy w świetle najnowszych odkryć Pluton zasługuje na miano planety? Po mowach obrońców i oskarżycieli podjęto decyzję o odebraniu Plutonowi miana planety. Ciekawe, że ostatnio podobne dyskusje pojawiają się w środowisku astronomów. My byliśmy chyba pierwsi.

Koło astronomiczne jest odpowiedzialne również za organizację Szkolnego Konkursu Astronomicznego (maj/czerwiec). Piątkowe, nawet późno kończące się spotkania, przy herbacie, ciasteczkach, a czasem domowych wypiekach, sprzyjają ciekawym dyskusjom o sprawach Wszechświata.

Natomiast w sobotnie ranki młodzi fizycy zrzeszeni w NKF spotykają się, aby zgłębiać tajniki tej pięknej nauki. Na kole zawsze panuje ożywiona rozmowa, każdy uczestnik może zaproponować swój własny temat do przedyskutowania. Wszystko odbywa się w przyjacielskiej atmosferze, oczywiście, przy herbacie i ciasteczkach.

Opiekunem kół jest prof. Tomasz Turek.

Klub Europejski

Klub Europejski daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań szeroko rozumianą kulturą europejską oraz sprzyja poznawaniu Europy i nawiązywaniu interesujących kontaktów z rówieśnikami.

Klub organizuje i bierze udział w licznych konkursach dotyczących zjednoczonej Europy. Ma własną stronę internetową, gablotę oraz wydaje gazetkę „Eureka”. Raz w roku w naszej szkole urządzany jest dzień kraju należącego do Unii, a w roku 2003 po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Europejski. Dni Europejskie mają na celu przybliżanie naszej młodzieży historii i kultury krajów starego kontynentu poprzez prezentację ich zabytków, dzieł sztuki, kulinariów, gustów czy muzyki narodowej.

W ramach działalności Klubu uczniowie wyjeżdżają na debaty pro- i kontra- unijne, uczestniczą w dyskusjach i wykładach na temat współczesnej Europy. W listopadzie 2002 uczestniczyli w Regionalnym Okrągłym Stole Klubów Europejskich w Katowicach. W marcu 2003 brali udział w targach książki w Warszawie i spotkaniu Klubów Europejskich z całego kraju, zorganizowanym przez Klub Przodujących Szkół.

26 listopada 2004 uczniowie Klubu uczestniczyli w spotkaniu z premierem Jerzym Buzkiem, które odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych. Uczniowie nawiązali kontakty z innymi Klubami Europejskimi w mieście i kraju. Współpracują z Klubami z LO im. Mikołaja Kopernika, LO im. Stefana Żeromskiego, Gimnazjum Nr 7, a także Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wołowie. Nawiązali również współpracę z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problematyką unijną: Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie, Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, Fundacją Polsko-Niemiecką w Krzyżowej, Uniwersytetem Wrocławskim.

1 maja 2004 przedstawiciele Klubu Europejskiego wyjechali do Niemiec do miejscowości Pforzheim. Celem wycieczki była kontynuacja zawartych kontaktów z uczniami i nauczycielami Kepler Gimnasium. 9 maja każdego roku bierzemy udział w obchodach Dnia Europy w Gliwicach.

Opiekunkami Klubu są: prof. Aneta Mąkosa, prof. Aneta Flis.

Klub charytatywny „Filos”

Klub powstał w grudniu 2000 roku z inicjatywy uczennicy Izabeli Rychter, a jego opiekunką jest prof. Anna Męcik.

Pierwszą akcją Klubu było zorganizowanie uroczystej Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w Podstawowej Szkole Specjalnej Nr 23 w Częstochowie.

Członkami „Filosa” jest młodzież różnych klas chętna do bezinteresownej pomocy innym. Partnerami Klubu są liczne instytucje, jak wspomniana już SP Nr 23, SP Nr 14 w Częstochowie, Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji „Sowa”, MOSiR, Stowarzyszenie „Przywróćmy Dzieciom Zdrowie”, działające przy Wojewódzkim Szpitalu im. NMP w Częstochowie. Ostatnio, w roku 2005 uczniowie nawiązali współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy ul. Legionów w Częstochowie.

W ciągu kilku lat swej działalności „Filos” przeprowadził wiele akcji charytatywnych. Kilkakrotnie współorganizował paraolimpiadę, corocznie wspomaga uczniów i ich opiekunów z SP Nr 23 w organizowaniu Wigilii, jasełek, balu karnawałowego, systematycznie przeprowadza też akcję „Góra Grosza”, zbiera pieniądze i dary dla wszystkich, którzy zwracają się do niego o pomoc. Członkowie Klubu wykazują się dużym sercem, ale i talentem organizatorskim tudzież artystycznym, czego dowodem jest udział w Pierwszym Częstochowskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Terapia przez sztukę”.

GLOBE

GLOBE to Międzynarodowy Program Badawczy (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), do którego nasza szkoła przystąpiła w 1997 r.

Zajęcia koła GLOBE służą pogłębianiu wiedzy przyrodniczej, którą uczniowie starają się wykorzystać w systematycznym prowadzeniu obserwacji. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Częstochowy przeprowadzono badania hydrologiczne rzeki Warty. Stale prowadzone są badania meteorologiczne i fenologiczne. Od 2002 roku uczniowie prowadzą badania gleby, dzięki którym stwierdzili między innymi, że szkoła znajduje się na terenie antropogenicznym typu bielica.

Wszystkie otrzymane wyniki przesyłane są do ogólnoświatowej bazy danych NASA w Waszyngtonie i służą naukowcom oraz młodzieży do badań i prognozowania globalnych zmian środowiska.

Działania koła GLOBE podnoszą świadomość ekologiczną młodzieży, pokazują problemy lokalne w perspektywie globalnej, uczą także stawiania i weryfikacji hipotez. Należy zaznaczyć, że uczniowie pogłębiają swoje umiejętności posługiwania się Internetem i językiem angielskim w zakresie problematyki ekologicznej.

Co roku organizowane są w szkole warsztaty ekologiczne dla szkół regionu częstochowskiego, a nasza młodzież uczestniczy w warsztatach ogólnopolskich a nawet międzynarodowych (Finlandia 2002).

W rankingu na najlepiej prowadzone koło GLOBE „Norwid” zajmuje 7 miejsce na 140 szkół, które w programie uczestniczą. Oprócz dyplomów uznania za aktywne uczestnictwo w programie uczniowie i opiekunowie mogą się poszczycić gratulacjami i pochwałami od wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Al’a Gore’a.

Opiekunowie i osoby współpracujące w ramach pracy nad tym programem to: prof. Barbara Wcześniak – koordynator szkoły, prof. Urszula Kurek

UNESCO

„Norwid” należy do Klubu Przyjaciół UNESCO od 1997 roku. Celem Szkół Stowarzyszonych jest współpraca z innymi członkami tej organizacji, a przede wszystkim inspirowanie działań dotyczących kultury, nauki i edukacji.

Każdego roku szkoła przesyła sprawozdanie ze zrealizowanych działań, na podstawie którego może uzyskać miejsca na obozach językowych UNESCO, a współfinansowanych przez MEN. Członkowie Klubu biorą udział w licznych ogólnopolskich Konferencjach Szkół Stowarzyszonych dotyczących różnych ważnych kwestii społecznych, m.in.: „Rasizm i nietolerancja religijna” – Toruń 2000 rok, „Eutanazja – za czy przeciw” – Częstochowa 2001 rok, „Z tolerancją ku demokracji” – Chełm 2000 rok. Oprócz tego uczniowie aktywnie uczestniczą w realizacji następujących projektów: Projekt Morza Bałtyckiego (BSP), Projekt Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki (WHP). W latach 2002-2004 wraz ze szkołami z Bułgarii, Malty i Słowacji nasi uczniowie współpracowali w projekcie „Media i Młodzi”. Wyniki tego projektu, dotyczące Internetu, zaprezentowano podczas Międzynarodowej Konferencji „Internet z Ludzką Twarzą – Wspólna Odpowiedzialność” w Warszawie w marcu 2004 roku. Od września 2003 roku „Norwid” jest szkołą koordynującą międzynarodowy projekt Szkół Stowarzyszonych „Bursztynowy Szlak” (Amber Road). W ramach tego projektu współpracuje obecnie 13 szkół z: Austrii (1), Czech (1), Słowacji (5), Rosji (2), Węgier (1), Polski (3). W czerwcu 2004 roku nasi uczniowie przy współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Prezydentem Miasta Częstochowy i Konsulatem RP w Kaliningradzie zorganizowali w naszym mieście Pierwszą Międzynarodową Konferencję Szkół Stowarzyszonych „Bursztynowy Szlak”. W czerwcu 2005 roku pomagaliśmy kolegom ze Słowacji w organizacji drugiej części Konferencji w Ivance pri Dunaju. „Norwid” należy do najbardziej aktywnych szkół uczestniczących w projektach krajowych i zagranicznych.

Opiekunowie Szkolnego Koła UNESCO to prof. Anna Grajcar, prof. Iwona Gawryś, prof. Agnieszka Grzelińska-Grądys

 

Towarzystwo Przyjaciół Poprawnej Polszczyzny

W roku szkolnym 2000/2001 prof. Katarzyna Bodziachowska powołała do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Poprawnej Polszczyzny zrzeszające uczniów, którym na sercu leży kultura języka polskiego.

W ramach swojej działalności TPPP realizuje audycje radiowe emitowane przez szkolny radiowęzeł oraz w latach 2001/2002 i 2002/2003 przez Rozgłośnię Jasna Góra.

Na zajęciach uczniowie analizują najczęściej występujące błędy w polszczyźnie, wyjaśniają je i – w oparciu o najnowsze słowniki poprawnościowe oraz informacje Rady Języka Polskiego – proponują poprawną formę.

Dbałość o jakość naszego języka jest jedną z powinności ucznia naszej szkoły, w czym dopomaga mu działalność TPPP. Dumą towarzystwa jest organizowanie Językoznawczego Konkursu pod hasłem „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”, przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych byłego województwa częstochowskiego. Do tej pory miały miejsce trzy edycje konkursu i wszystkie świadczą o ogromnej celowości tego przedsięwzięcia.

Konkurs zyskuje bardzo dobrą sławę, a wśród licznych pochwał poszczycić się możemy listem gratulacyjnym od prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego, stojącego na czele Rady Języka Polskiego.

Norwidowski Turniej Językoznawczy w sposób prawdziwie profesjonalny organizują: prof. Katarzyna Bodziachowska, prof. Jadwiga Kotas, prof. Agnieszka Grzelińska-Grądys, prof. Andżelika Zabraniak.

W roku szkolnym 2013/2014 w IX LO im. C.K. Norwida powołano do życia, wyczekiwany przez wielu „Klub Książki”. Misją Klubu jest gromadzenie uczniów i nauczycieli uzdolnionych literacko.

  • Krąg zainteresowań klubu
  • Konfrontacje literackie
  • Wzajemnie recenzowanie i konstruktywna krytyka
  • Elementy warsztatu pisarskiego
  • Polecanie tekstów przeczytanych
  • Promowanie czytelnictwa i pisarstwa w środowisku szkolnym

Opiekun: Katarzyna Maria Bodziachowska
Klub Książki ma charakter otwarty. Zapraszamy do uczestnictwa lub śledzenie naszej artystycznej działalności.

 

Mini Galeria Pestka

W 1995 roku została założona przez prof. Małgorzatę Kaletę szkolna mini-galeria „Pestka”. Od początku mieści się ona w bibliotece szkolnej, a jej opiekunowie zajmują się popularyzacją talentów plastycznych naszych uczniów. Dzięki systematycznie organizowanym przez nich prezentacjom – społeczność szkolna ma ustawiczny i bezpośredni kontakt ze sztuką oraz sposobność nieustannego kształcenia swojej wrażliwości estetycznej.

Ekspozycje prac w galerii są doskonałą formą podzielenia się plastyczną wizją młodych twórców z pozostałymi norwidowcami. Podziwiać można tu często fotografie, kolaże, malarstwo sztalugowe, pastele, akwarele.

Oprócz eksponowania prac uczniów, opiekunowie galerii organizują rozmaite wystawy. Jedną z ciekawszych była prezentacja urządzeń, które od dawna już wyszły z użycia, takich jak: stare projektory, rzutniki, radia, etc.

Okazjonalnie zdobią galerię stroiki świąteczne czy jesienne bukiety, będące jednocześnie eksponatami biorącymi udział w okolicznościowych konkursach.

„Pestka” serdecznie zaprasza wszystkich młodych, utalentowanych, mających odwagę zaprezentowania w niej swoich prac oraz tych, którzy pracom tym zechcą poświęcić swoją uwagę i swój czas.

Opiekunowie:

prof. Justyna Barczyńska

prof. Małgorzata Kaleta

 

Działalność teatralna

W roku 1982 powstał szkolny teatr „Verbum”. Jego opiekunkami były: najpierw prof. Olga Abratańska, a następnie od 1999 roku prof. Katarzyna Bodziachowska. Przez 7 lat funkcję instruktora pełnił dodatkowo Marek Ślosarski, gwiazda Teatru Częstochowskiego.

Teatrzyk odniósł wiele sukcesów, np. I miejsce w Częstochowskim Konkursie „Fredro znany i mniej znany” w 1995 roku we Wrocławiu, a przez 10 lat był stałym uczestnikiem Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych w Myszkowie. Teatr gustował w krótkich formach dramatycznych, zwanych w skrócie etiudą i prezentował wysoki poziom artystyczny. Nierzadko spektakle „Verbum” skłaniały do głębokich przemyśleń, a czasem wzbudzały gromki śmiech, jak słynny „Poranek z noblistką” z 1996 roku, wyreżyserowany przez prof. Katarzynę Bodziachowską i nagrodzony w Myszkowie.

Teatr „Verbum” odniósł również prawdziwy sukces za granicą, gdy w 1999 roku w Niemczech zaprezentował inscenizację (autorstwa prof. Katarzyny Bodziachowskiej, przetłumaczoną na język angielski przez prof. Annę Męcik) na podstawie dramatu T. Różewicza „Świadkowie albo nasza mała stabilizacja”. Doskonały odbiór sztuki sprawił, że „Verbum” zostało zaproszone na teatralne festiwale jeszcze dwa razy: do Chorwacji i na Słowację.

Obok teatru „Verbum” powstały inne zespoły artystyczne, jak: Teatr Pantomimy – prowadzony przez prof. Anetę Flis, teatrzyk anglojęzyczny – prof. Agnieszki Grzelińskiej-Grądys, kabaret „Zryw” czy teatr „Kameleon” prowadzony przez prof. Marlenę Karewicz.

W 2002 roku zawiązała się niezwykle uzdolniona trupa teatralna pod kierunkiem prof. Teresy Piesiak. Zespół przyjął nazwę „Trawniki Norwida” – wspaniały skład młodych zapaleńców zafascynowanych sztuką teatralną. Ich dzieło to inscenizacja „Ślubów panieńskich” A. Fredry.

Udało im się zrealizować kilka ciekawych przedstawień, z których najbardziej interesującym okazało się „W małym dworku” Witkacego, uhonorowane wyróżnieniem na Popisach Teatralnych w Myszkowie oraz Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych szkół średnich naszego miasta.

Dzięki pomocy sponsorów, a także życzliwości ówczesnego dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza – Marka Perepeczki – „Trawnikom Norwida” udało się wystawić profesjonalną sztukę w Teatrze Częstochowskim. Wśród odbiorców byli nauczyciele, uczniowie szkoły, aktorzy teatru oraz publiczność częstochowska. Szczególnie miłym akcentem była wysoka ocena spektaklu przez samego Marka Perepeczkę. Podkreślał on świeżość, spontaniczność i nieszablonowość naszej realizacji sztuki Fredry. Wystawienie „Ślubów panieńskich” w Teatrze im. A. Mickiewicza to wielka przygoda z teatrem i niezapomniane wrażenia dla występujących w przedstawieniu młodych aktorów.

W roku szkolnym 2003/2004 w częstochowskim studenckim klubie „Politechnik” młodzież „Norwida” pod kierunkiem prof. Barbary Walasik i prof. Lidii Lichnowskiej wystawiła spektakl w języku angielskim pt. „Sleepy Hollow”. Sztuka bardzo się podobała, a dochód z przedstawienia dofinansował uczniom wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Tradycja sztuki teatralnej w „Norwidzie” jest żywa i różnorodna.

Szczególnie ważnym przedsięwzięciem teatralnym „Norwida” okazało się widowisko słowno-muzyczno-taneczne wystawione 16 IV 2004 r. w Teatrze Stanisławowskim (Starej Pomarańczarni) w Łazienkach Warszawskich przez uczniów formacji „Przyjaciele słowa” na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z okazji 25. rocznicy jego istnienia. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem prof. Katarzyny Bodziachowskiej i prof. Teresy Piesiak przygotowali spektakl pt. „Przeżyj to sam”. Na jego kształt artystyczny złożyły się strofy poetyckie Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, K.I. Gałczyńskiego oraz gragmenty dzieł Mickiewicza, Szekspira, Woltera, Cervantesa. Montaż słowno-muzyczny uświetniony był występem zespołu wokalnego „Concentus” pod kierunkiem prof. Agaty Strzelczyk.

Norwidowski zespół teatralny „Verbum” w przeciągu 50. lat sięgał po najróżniejszy repertuar, ale najczęściej tworzył własne interpretacje i autorskie inscenizacje. Wśród nich prawdziwie niezapomnianym pozostanie spektakl w reżyserii prof. Katarzyny Bodziachowskiej, a będący adaptacją słynnej komedii G. Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Został on zaprezentowany podczas Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych w grudniu 2017 roku. Spektakl został bardzo wysoko oceniony przez dyr. Teatru Częstochowskiego – Roberta Dorosławskiego. Spektakl był zaprezentowany również szerszej publiczności podczas Nocy Kulturalnej Częstochowy.

W sezonie 2018/2019 „Verbum” uczcił 100. rocznicę odzyskania niepodległości i wystawił patriotyczną sztukę, będącą kompilacją największych polskich dramatów, jak: Dziady cz. II i III, Kordian, Śluby panieńskie, Wesele i inne. Reżyserem oraz autorem scenariusza spektaklu pt. „A to Polska właśnie” była prof. Katarzyna Bodziachowska. Widowisko świetnie wpisało się w uroczyste obchody Święta Niepodległości.

Dziś teatr „Verbum” przeżywa 50-lecie istnienia. Ma wysokie ambicje i górnolotne plany, wszak nie brakuje mu dobrej twórczej energii i wspaniałej młodej widowni.

Jego wszystkim aktorom – obecnym i minionym – założycielom, instruktorom i opiekunom życzymy zdrowia oraz przychylnej weny artystycznej.

Aktualizacja: 18-01-2022

Chór szkolny

W historii naszej szkoły trwałe i ważne miejsce zajmuje chór szkolny, który powstał w 1972 roku jako zespół żeński. Do dziś występy dziewcząt uświetniają każdą uroczystość szkolną

W maju 1997 roku utworzony został także żeński chór kameralny „Concentus”, a już w listopadzie zadebiutował on w I Wojewódzkim Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Wojciecha Łukaszewskiego, zdobywając wyróżnienie. „Concentus” skupia się na utworach muzyki dawnej i klasycznej wykonywanych a?capella, ale nie stroni też od utworów kompozytorów współczesnych z akompaniamentem fortepianu. Żeński chór kameralny bierze też czynny udział w życiu artystycznym miasta, uczestnicząc w koncertach lub uświetniając uroczystości. Od 2003 roku do chóru kameralnego dołączyły głosy męskie, dzięki czemu stał się on zespołem mieszanym. Tradycją chóru stał się już udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, a także coroczne kolędowanie w szkole i na Jasnej Górze. Chór szkolny oraz chór kameralny mają na swoim koncie wiele osiągnięć. Dość wspomnieć, że od 1999 roku niezmiennie zdobywa I miejsce w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych.

Opiekunowie prowadzący chór: prof. Marek Koper (do 1991 roku), prof. Agata Strzelczyk (od 1993 roku).

Orkiestra

Początki tej dumy Norwida sięgają 1973 roku, kiedy prof. Marek Koper przeprowadził pierwsze przesłuchania; wybrani uczniowie rozpoczęli intensywną naukę czytania nut. Pierwszym kapelmistrzem został Jan Szneliński – muzyk Częstochowskiej Orkiestry Symfonicznej.

Orkiestra borykała się z poważnym problemem braku instrumentów. Początkowo ich część udostępniły zakłady opiekuńcze, a gdy rozwiązano orkiestrę Zakładów Chemicznych w Rudnikach nasi muzycy przejęli jej dorobek instrumentalny. Wówczas też władze oświatowe wyposażyły uczniów w jednolite mundury.

Tak ziściło się marzenie dyrektora Kazimierza Hawro o szkolnej orkiestrze dętej, a dźwięk trąbek, klarnetów, puzonów, saksofonów i instrumentów perkusyjnych brzmi przy Jasnogórskiej 8 już ponad 30 lat.

Skład orkiestry (40-50 osób), co roku zasilają nowe, młode talenty, które po kilkumiesięcznym dokształcaniu stają się pełnoprawnymi jej członkami. Nowością jest, że od kilku lat w skład orkiestry wchodzą także dziewczęta. Wszyscy, którzy grali i grają w naszej orkiestrze uczestniczą w tworzeniu tradycji, bo trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek ważną uroczystość szkolną bez jej dźwięku. „Tequilla” w wykonaniu naszych muzyków zbiera owacje równe występom filharmoników.

Co więcej, orkiestra uświetnia swoim brzmieniem ważniejsze uroczystości okolicznościowe w naszym mieście.

Wysoki poziom artystyczny naszej młodzieży jest doceniany od wielu lat przez specjalistów – można powiedzieć, że od wielu lat niezmiennie orkiestra „Norwida” zwycięża w kolejnych Przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych.

Opieka artystyczna – kapelmistrzowie: Jan Szneliński, prof. Marek Koper, prof. Alojzy Kubicki, prof. Marek Piątek, prof. Tomasz Tomecki oraz instruktorzy: prof. Wojciech Pyda, Ireneusz Duster.

Zajęcia sportowe

Sport od zawsze w naszej szkole stał na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy spojrzeć na ilość pucharów i dyplomów. W 2000 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy „Norwid”, którego celem jest sportowy rozwój koszykarsko uzdolnionej młodzieży. Opiekunowie Klubu to prof. Krzysztof Wachowiak i pan Zbigniew Kalota oraz trener prof. Jacek Chądzyński. W ramach UKS dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia koszykówki chłopców i dziewcząt. „Norwid” zdobył już Mistrzostwo Częstochowy Szkół Ponadgimnazjalnych.

Nie mniej aktywnie działa w naszej szkole Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy – Juniorom, Siatkówka 2002, które wspiera rozwój sportowy siatkarsko uzdolnionej młodzieży, a przede wszystkim klas sportowych. Prezesem Stowarzyszenia jest prof. Krzysztof Wachowiak. Nasi siatkarze są wielokrotnymi Mistrzami województwa śląskiego w kategorii juniorów i kadetów, a w roku 2004 zdobyli Mistrzostwo Polski Kadetów. Wśród wychowanków klas sportowych są reprezentanci Polski w tych kategoriach wiekowych. Trenerem i niezwykle zaangażowanym opiekunem siatkarzy jest prof. Janusz Sikorski.

Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie i Uczniowski Klub Sportowy wspierane są przez wielu sponsorów i że dzięki ich hojności mogły zostać wyremontowane niektóre sale lekcyjne, duża sala gimnastyczna, a także zakupiono sprzęt sportowy i audio-video.

W szkole działa również tradycyjny SKS (Szkolny Klub Sportowy), w ramach którego prowadzone są zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt (opiekun – prof. Anna Sprącel) i lekkoatletyka dziewcząt (opiekun – prof. Barbara Bałchanowska). Chłopcy pod okiem pana prof. Zdzisława Więcława grają w piłkę nożną, a dziewczęta pod opieką prof. Agnieszki Trebert rozwijają umiejętności koszykarskie. Sportowe zajęcia rekreacyjne dla wszystkich chętnych prowadzi prof. Grażyna Sikorska.

Koło regionalne

W roku szkolnym 2001/2002 prof. Jadwiga Kotas w Z.S. im. C.K. Norwida założyła Szkolne Koło Regionalne, które stało się jednym ze sposobów realizacji ścieżki przedmiotowej o nazwie „edukacja regionalna” i stanowi jej oryginalne uzupełnienie. Około 20 uczniów poznaje tradycję i historię swoich rodzinnych miejscowości, a także własnych rodzin. Koło pracuje metodą projektu. Każdego roku 1 kwietnia odbywa się jego szkolna prezentacja urozmaicona regionalnym poczęstunkiem. Naczelne hasło projektów brzmi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie?”. Efekty pracy pasjonatów kultury regionalnej służą wszystkim. Monografie dotyczące historii miejscowości, najciekawsze legendy naszego regionu, słownik wybranych nazw miejscowych oraz drzewa genealogiczne rodzin i wiele innych dokumentów znajduje się w bibliotece szkolnej. Zgłębianie tradycji służy podtrzymywaniu więzi międzypokoleniowych, a także kształtowaniu poczucia przynależności narodowej. Ciekawym i ważnym elementem zajęć koła stały się żywe lekcje polskich tradycji i obyczajów. Uczniowie wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Olsztyna, Zrębic i Korzonka przygotowują potrawy regionalne, wykonują kwiaty z bibuły. Uczestniczyli też w zapomnianym już nieco obrządku „Darcia pierza”. Prezentacje projektów koła cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Bez wątpienia wzbogacają i urozmaicają program wychowawczy szkoły.

Koło dziennikarskie

Z niewielkimi przerwami działa od wielu lat. Początkowo jego członkowie wydawali gazetkę o nazwie „Requiesecat in pace”. Następnie współpracowali z Samorządem Szkolnym, redagując niejako „głos samorządu”, a po kilkuletniej przerwie kółko zostało reaktywowane przez uczącą u nas zaledwie 2 lata – prof. Anetę Piech. Koło współpracuje z lokalnymi dziennikami – „Gazetą Wyborczą” i „Życiem Częstochowy”. Fachowych wskazówek udzielają naszym młodym dziennikarzom Tomasz Zaborowicz i Robert Dorosławski. Opiekę nad gronem redakcyjnym CKN-u, a więc Czasopisma Każdego Norwidowca, sprawuje obecnie prof. Agnieszka Matyjaszczyk.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Azymut”

Działania Koła skupiają się na turystyce i krajoznawstwie. Głównym celem jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz poznanie walorów i osobliwości kraju (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego, walorów krajoznawczych i historii regionu).

Pod okiem prof. Anety Andrusiewicz koło bierze udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie, jak również inicjuje i organizuje wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy. W porozumieniu z PTTK jest organizatorem lub gospodarzem imprez turystycznych wpisanych w całoroczny harmonogram PTTK. Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczą w rajdach, złazach, marszach i biegach na orientację, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Wielu z nich zdobywa kolejne odznaki turystyczne. Koło zgłosiło akces do Ogólnopolskiego Klubu „Korony Gór Polskich”, a jego zadaniem będzie zdobycie najwyższych szczytów pasm górskich w Polsce. Uczniowie przygotowują również prace na konkursy krajoznawcze.

Koło fotograficzne

W „Norwidzie” od 1973 roku nieprzerwanie działa kółko fotograficzne. Już w latach 70-tych nauczyciel chemii prof. Zdzisław Domagała zaszczepił w naszych uczniach bakcyla fotografii, w 1985 roku jego miejsce zajął prof. Krzysztof Ponchała, rok później opiekę nad kołem przejął prof. Janusz Małek. Uczył on swoich podopiecznych, jak? co? i czym fotografować? – a więc zajął się głównie praktyczną stroną sztuki robienia zdjęć. Spotkania koła na ogół miały charakter indywidualnych konsultacji, gdyż ze względów lokalowych mogły w nich uczestniczyć 2-3 osoby. Uczniowie zawsze wystawiali swoje prace w bibliotece szkolnej. Od wielu lat pod okiem prof. Janusza Małka i prof. Barbary Wcześniak organizowane są szkolne konkursy fotograficzne i wystawa „Piękno przyrody”.

Obecnym opiekunem Fotoklubu jest prof. Dariusz Gawroński.

Koło szachowe

Powstało w roku 1999 dzięki grupie zapaleńców i pasjonatów. Od samego początku opiekunem i instruktorem koła jest prof. Jerzy Wiśniowski. Jego członkowie – norwidowscy szachiści – systematycznie biorą udział w licznych turniejach i konkursach, osiągając doskonałe wyniki. Rokrocznie na terenie „Norwida” organizują też turniej szachowy dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

PCK

„Zapobiegać cierpieniom ludzkim i łagodzić ich skutki we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie” to cel Szkolnego Koła PCK, zrzeszającego uczniów wszystkich klas. Podejmowane działania uczą młodzież różnych umiejętności społecznych, a także kształtują ich postawy emocjonalne.

Działalność PCK obejmuje okolicznościowe występy artystyczne dla osób niepełnosprawnych; kwesty uliczne na rzecz Hospicjum w Częstochowie; zbiórki pieniędzy na rzecz osób potrzebujących; udział w licznych akcjach charytatywnych oraz propagowanie idei humanitaryzmu w szkole i najbliższym otoczeniu.

Za swoją pracę Koło otrzymało tytuł Mecenasa Fundacji „Pomóż i Ty”.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK od początku jego istnienia to: prof. Janina Greszta, prof. Barbara Chrabąszcz, prof. Bożena Gałązka, prof. Joanna Duda obecnie prof. Renata Wojtania.

LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1986 roku. Ideą Koła jest kształtowanie właściwego stosunku każdego z nas do przyrody. Dlatego też członkowie SK LOP popierają aktywnie każdą akcję, która ma na celu ochronę środowiska. I tak: uczestniczą w sadzeniu lasu, pomagają przetrwać zimę ptakom i zwierzętom leśnym, „sprzątają świat”, prowadzą akcje pomocy bezdomnym zwierzętom w schronisku przy ulicy Gilowej, opiekują się ogródkiem szkolnym, przygotowują prelekcje przez szkolny radiowęzeł, uczestniczą w warsztatach i obozach ekologicznych, pomagają ocalić kasztanowce. Od 1998 roku Koło organizuje Warsztaty Ekologiczne dla młodzieży z różnych szkół. Wraz z Zarządem Okręgowym LOP organizuje Regionalny Konkurs Dendrologiczny. Od 2001 roku SK LOP realizuje w Przedszkolu Nr 38 w Częstochowie autorski program „Młodzież przedszkolakom” oraz współpracuje z Komendą Miejską Policji, pomagając w organizacji Regionalnego Konkursu „Żyjmy Bezpiecznie w Zdrowym Środowisku”.

Tradycją szkoły stały się już organizowane przez LOP konkursy i wystawy, m.in. kompozycja jesienna, stroiki ekologiczne i ozdoby choinkowe, konkursy i wystawy fotograficzne: „Piękno przyrody”, „Dzień Ziemi”. Młodzież należąca do SK LOP bierze udział w licznych konkursach, olimpiadach ekologicznych, odnosząc tam ogromne sukcesy.

Najważniejszym wyróżnieniem dla Koła i opiekunów jest ocena w konkursie na „Najlepiej pracujące koło” i tu mogą być z siebie naprawdę dumni, gdyż od 1988 roku zajmują właściwie niezmiennie I miejsce (wyjątek stanowi 1995 rok – II miejsce i 1997 rok – III miejsce), a w roku szkolnym 2001/2002 zdobyli tytuł „mistrza”. W 2000 roku otrzymali Nagrodę Główną w konkursie „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych”, organizowanym przez Fundację „Silesia” w Katowicach.

Opiekunowie SK LOP od momentu powstania: prof. Barbara Kieszczyńska, prof. Barbara Wcześniak, prof. Renata Malinowska.

KSM

W roku szkolnym 2000/2001 powstało w „Norwidzie” SK KSM – Szkolne Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży działań zgodnych z duchem Ewangelii.

Uczestnicy spotykają się najczęściej dwa razy w tygodniu w czasie „dużych przerw” i kilka razy w semestrze organizują spotkania informacyjno-dyskusyjne.

Koło przygotowuje oprawę liturgiczną Mszy Świętych, m.in. w rocznicę urodzin C.K. Norwida, jak i corocznej – listopadowej – za zmarłych profesorów, pracowników i uczniów szkoły. Młodzież przygotowuje również wieczory ze św. Mikołajem dla dzieci pracowników szkoły.

Do działań Koła należą także akcje informacyjne, dotyczące życia świętych i męczenników, szczególnie czczonych przez Kościół katolicki.

Koło współpracuje też z ośrodkiem dla chłopców prowadzonym przez Braci Szkolnych w Częstochowie.

Opiekunem SK KSM jest ks. Wojciech Radoliński.