Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca
Pani Róża Kubacka-Ujma

Zastępca przewodniczącego
Pan Jacek Chrząstek

Zastępca przewodniczącego
Pani Monika Stajszczak-Kosielak

Skarbnik
Pani Katarzyna Wyporkiewicz-Antos

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Handlowy w Warszawie

65 1030 1104 0000 0000 9321 0004