Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Pani Magdalena Kimla

Zastępca przewodniczącej

Pani Klaudia Soppa

Zastępca przewodniczącej

Pan Jacek Chrząstek

Skarbnik

Pani Agnieszka Puto

Członek

Pani Marta Michalska

Pani Agata Jaruga

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Handlowy w Warszawie

65 1030 1104 0000 0000 9321 0004