XXI Regionalny Konkurs Językoznawczy „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”

Spread the love

IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie

ogłasza

XXI Regionalny Konkurs Językoznawczy

„Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”

  • Konkurs dedykowany jest starszym uczniom szkoły podstawowej (klas VII, VIII).
  • Celem konkursu jest podnoszenie świadomości językowej i popularyzacja poprawnej polszczyzny.
  • Patronat nad konkursem obejmie Kuratorium Oświaty w Katowicach z delegaturą w Częstochowie.

DOKŁADNE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.