Współpraca

Współpraca lokalna

Filharmonia Częstochowska – projekt „Szkoła na Parnasie”

Nasze liceum bierze udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła na Parnasie” przygotowanym przez Filharmonię Częstochowską we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegaturą w Częstochowie, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz nauczycielami częstochowskich szkół; przy współudziale: Muzeum Częstochowskiego, Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, Zespołu Szkół Plastycznych im. J.Malczewskiego w Częstochowie. Osią projektu
są koncerty z udziałem profesjonalnych muzyków, opracowane przez zespół złożony z muzyków, historyka sztuki i historyka literatury. Scenariusz skonstruowany jest tak, by podkreślać relacje między różnymi dziedzinami sztuki oraz ukazywać ich rozwój na tle historycznym i obyczajowym. Rozbudowana jest wizualna strona koncertów poprzez wprowadzenie scenografii, kostiumów i użycie sprzętu audiowizualnego. IX Liceum Ogólnokształcące za systematyczne uczestnictwo było wielokrotnie honorowane przez organizatorów Certyfikatem Nadzwyczajnym „Szkoła na Parnasie”.

Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza

„Norwid” od samego początku swego istnienia był związany z częstochowskim teatrem. Szkolne Koło Teatralne współpracowało z aktorami, zdobywając nagrody na przeglądach. Od 2010 roku szkoła podjęła stałą współpracę z Teatrem im. A. Mickiewicza, której celem jest szeroko rozumiana edukacja teatralna młodzieży oraz aktywizowanie do pełniejszego i bardziej świadomego uczestnictwa w kulturze. Czterokrotnie w ciągu roku szkolnego uczniowie biorą udział w spektaklach wystawianych w godzinach popołudniowych. W ramach zajęć dydaktycznych organizowane są lekcje teatralne połączone ze zwiedzaniem obiektu. W szkole odbywają się spotkania i zajęcia warsztatowe z dyrektorami Teatru p.p. Robertem Dorosławskim i Piotrem Machalicą.

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Uczniowie „Norwida” mają możliwość korzystania z ciekawych i wartościowych usług Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Są to: spektakle teatralne, monodramy, wieczory autorskie, spotkania poetyckie, rozmowy o teatrze, wykłady teatrologiczne czy filozoficzne i wiele innych. Dzięki „Gaude Mater” uczniowie „Norwida” zapoznali się z utalentowanymi i oryginalnymi współczesnymi artystami jak: Henryk Tomaszewski, Wojciech Misiuro, Jan Peszek, Agnieszka Osiecka i wielu innych. Stały kontakt „Norwida” z „Gaude Mater” utrzymują prof. Olga Abratańska i prof. Katarzyna Bodziachowska – po stronie „Norwida” i pani Mariola Florek – po stronie Ośrodka Promocji Kultury.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie

Dzięki inicjatywie dr. Zygmunta Olesika i mgr. Tomasza Turka nasza młodzież bierze udział w wykładach połączonych z doświadczeniami, które zawsze robią większe wrażenie niż teoria. Zajęcia te są prowadzone tak, by lepiej można było pojąć fundamentalne zasady i prawa fizyki poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie w celu wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza: „Prowadzimy eksperymenty proste z wykorzystaniem czasami materiałów codziennego użytku, ale i trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych. Młodzież obserwując te eksperymenty, a niekiedy biorąc w nich czynny udział, ma możliwość dostrzec głębokie związki fizyki z innymi naukami, w tym z techniką XXI w. i medycyną współczesną. Przychodząc na pokazy z fizyki, dowiecie się i zobaczycie wiele zjawisk atmosferycznych w skali laboratoryjnej, np. jak powstają wiatry, opady atmosferyczne, rosa, szron, szadź, tęcza czy burze z piorunami, ale możecie poznać również fizykę w kuchni, rozwiązując zagadnienie przewodzenia prądu elektrycznego przez warzywa i owoce.”
O pokazach na stronie IF AJD

Współpraca krajowa

Instytut Goethego w Krakowie

Dzięki współpracy z Instytutem w naszej szkole powstała Biblioteka Instytutu Goethego, w zbiorach której znajdują się książki i materiały do nauki języka niemieckiego.
Biblioteka Instytutu Goethego w IX LO

Współpraca zagraniczna

Program SOCRATES-COMENIUS

SOCRATES COMENIUS to jeden z najpopularniejszych europejskich projektów edukacyjnych, w którym uczestniczyliśmy. Projekt nasz nosił tytuł: „Porównanie różnych kultur europejskich w sferze zwyczajów, tradycji i sposobów odżywiania się oraz propagowanie własnych walorów turystycznych”. Koordynatorem działań była prof. Barbara Walasik – nauczycielka języka angielskiego. W ramach tego projektu, który trwał od marca 2000 do lipca 2003 roku, uczniowie mogli nawiązać bezpośrednie kontakty z młodzieżą francuską i włoską (wyjeżdżaliśmy do Castelfranco we Włoszech i Chamaliers we Francji), poznać funkcjonowanie ich szkół, a także poznać walory turystyczne odwiedzanych regionów oraz ich zwyczaje żywieniowe. 19.03.2003 roku podczas wizyty grupy włoskiej w Częstochowie został zorganizowany w naszej szkole Dzień Włoski. Produktem końcowym projektu jest książka kucharska (włosko-polsko-francuska opracowana w języku angielskim, również na CD) trzech narodów: polskiego, włoskiego i francuskiego. Nasi uczniowie przygotowali 34 przepisy tradycyjnych potraw kuchni polskiej wraz z dokładną gramaturą składników i opisem przyrządzania. Do każdego przepisu dołączona została kolorowa fotografia.

Szkoła uczestniczyła też w kolejnym etapie programu COMENIUS, w ramach którego Liisa Pellinen – asystent językowy z Finlandii prowadziła w naszej szkole zajęcia z języka angielskiego i francuskiego. Dzięki jej zapałowi powstało nawet koło miłośników języka fińskiego.

 • Wzajemne wizyty nauczycieli IX LO i kadry profesorskiej East Texas Baptist University.
 • Udział uczniów i nauczycieli w seminariach językowych w Bad-Marienberg w Niemczech na temat aktualnych zagadnień o Unii Europejskiej.
 • Udział pani Barbary Michalak, nauczyciela języka angielskiego, w VIII Konferencji Studiów Kanadyjskich w Groningen w Holandii na temat kultury i literatury kanadyjskiej.
 • Doskonalenie języka przez uczniów w ramach pracy w kole internetowym.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych z języka francuskiego i łacińskiego.
 • Udział uczniów w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach międzynarodowych, takich jak „Europa w Szkole”.
 • Działalność Klubu Europejskiego (od 1998 r.).
 • Udział uczniów w spektaklu w języku niemieckim przedstawianym przez aktorów teatru z Tybingii w Niemczech.
 • Wyjazd grupy teatralnej „VERBUM” na Międzynarodowy Przegląd Teatrów Amatorskich w Osijeku (Chorwacja) i udział w Festiwalu Teatrów w Nitrze (Słowacja).
 • Wyjazdy wakacyjne młodzieży z nauczycielami na obozy w Grecji i wyjazdy zimowe – wycieczki do Wiednia i obozy narciarskie na Słowacji.
 • Wyjazd grupy młodzieży do Wilna – kontakt z Polonią.
 • Udział młodzieży w zbiórce pieniędzy na zakup artykułów szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej we wsi Egline w rejonie wileńskim.
 • Przesyłki z literaturą i czasopismami od Koła Polonii Polskiej w USA (Canneticut).

Nasz wyjazd do Turcji w ramach projektu Socrates-Comenius w 2014