Hymn szkoły

Hymn naszej szkoły skomponowany został 28 kwietnia 2004 roku. Muzykę do niego napisał Janusz „Yanina” Iwański, znany częstochowski muzyk jazzowy i rockowy. Na treść tej szczególnej dla nas pieśni składają się fragmenty dwóch utworów Cypriana Kamila Norwida: strofa pierwsza – „Promethidioni”, strofa druga – „Wielkość” oraz strofa trzecia – „Promethidion”. Utwór ten wykonano po raz pierwszy w auli Politechniki Częstochowskiej podczas uroczystości rozdania świadectw maturalnych. Hymn wykonywany jest najczęściej z akompaniamentem skrzypiec oraz pianina podczas wszelkich uroczystości szkolnych.

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.
(„Promethidion”)

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężył zgoła.
(„Wielkość”)

Kształtem miłości piękno jest – i tyle
Ile ją człowiek oglądał na świecie,
Tyle o pięknem człowiek wie i głosi,
Choć każdy w sobie cień pięknego nosi
I każdy – każdy z nas – tym piękna pyłem.
(„Promethidion”)
Słowa: Cyprian Kamil Norwid
Muzyka: Janusz „Yanina” Iwański