Zebrania i konsultacje 2023/24

Zebrania z rodzicami (17.00 – 18.30)

5 WRZEŚNIA kl. I

12 WRZEŚNIA kl. II, III, IV

14 LISTOPADA kl. I, II, III, IV

19 GRUDNIA kl. I, II, III, IV

23 STYCZNIA kl. I, II, III

19 MARCA  kl. I, II, III, IV

14 MAJA kl. I, II, III (godz. 17.30)

Konsultacje dla rodziców (17.30 – 18.30)

24 października kl. I, II, III, IV

23 stycznia kl. IV

23 kwietnia kl. I, II, III, IV