Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami (17.00 – 18.30)

3 WRZEŚNIA kl. I

15 WRZEŚNIA kl. II, III
17 LISTOPADA kl. I, II, III
18 GRUDNIA kl. I, II, III
26 STYCZNIA 2021 r. kl. I, I, III
23 MARCA  kl. I, II, III
18 MAJA kl. I, II

Konsultacje dla rodziców (17.30 – 18.30)

20 października kl. I, II, III
23 kwietnia kl. I, II, III