Zebrania i konsultacje 2022/23

Zebrania z rodzicami (17.00 – 18.30)

6 WRZEŚNIA kl. I, II, III, IV

22 LISTOPADA kl. I, II, III, IV

20 GRUDNIA kl. I, II, III, IV

31 STYCZNIA kl. I, II, III

21 MARCA  kl. I, II, III, IV

16 MAJA kl. I, II, III

Konsultacje dla rodziców (17.30 – 18.30)

25 października kl. I, II, III, IV

31 stycznia kl. IV

28 lutego kl. I, II, III, IV

25 kwietnia kl. I, II, III, IV