facebook

LOGOWANIE

Anuluj
Zaloguj

Strona Główna

Aktualności

Konsultacje
12:08, 20.10.2014 · wronaa · dla rodziców

We wtorek, 21 października Rodzice mają możliwość spotkania z Nauczycielami

w czasie konsultacji.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do szkoły w godzinach od 17 do 18.30.

XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
9:55, 20.10.2014 · wronaa · olimpiada

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.

 

Dalsze informacje: rozwiń...

terminarz

 • zgłoszenia  - do 7 X 2014
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 8 X 2014
 • etap szkolny - 9 X 2014, godz. 8-10
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 10 XI 2014
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 20 XII 2014
 • zawody okręgowe - 17 I 2015
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - do 28 II 2015
 • zawody finałowe (Wrocław) - 28 III 2015
 • Olimpiada Międzynarodowa (Bułgaria) - II połowa lipca 2015

 

o konkursie

Od roku szkolnego 2004/05 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z FMW i Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (wcześniej pod nazwą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej). Jest to w kolejności powstania dziesiąta z 13międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów szkół średnich.

Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 w spisie olimpiad ogólnokształcących zamawianych i dotowanych przez MEN.

 

wymagana wiedza

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

 • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
 • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
 • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
 • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
 • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

 

 

 

 

skrót regulaminu

 • Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych). Nie można przystąpić do niego indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoły lub międzyszkolnego koła zainteresowań.
 • Formularz zgłoszenia do konkursu (patrz MENU na marginesie) wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole.
 • Zawody krajowe są trójstopniowe. Każdy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych.
 • I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 120 minut.
 • Organizatorzy przesyłają e-mailem zadania etapu szkolnego do nauczyciela koordynującego z dobowym wyprzedzeniem, aby mógł wykonać potrzebną liczbę kopii.
 • Po przeprowadzeniu zawodów szkolni koordynatorzy otrzymują e-mailem schemat oceniania, sprawdzają prace i dostarczają organizatorom wyniki uczniów (e-mailem), poprawione prace do weryfikacji (pocztą lub osobiście na adres Komitetu Organizacyjnego) oraz wymagane regulaminem Olimpiady oświadczenia uczniów i ich ustawowych opiekunów. Organizatorzy publikują na stronach WWW i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do etapu II.
 • II etap (okręgowy) odbywa się w kilku/kilkunastu miastach Polski - siedzibach okręgów Olimpiady, w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizatorów. Organizatorzy publikują na stronach WWW wyniki uczestników i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do finału.
 • Ogólnopolski finał konkursu odbywa się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS). Organizatorzy zapraszają wówczas również na otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład popularnonaukowy z językoznawstwa.
 • Po sprawdzeniu rozwiązań i ogłoszeniu ich ocen Jury może skierować część finalistów na dodatkowy egzamin ustny polegający głównie na obronie swojej pracy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 • Zwycięzcy finału mają po wzięciu udziału w specjalnych przygotowaniach merytorycznych pod kierunkiem organizatorów możliwość reprezentowania Polski na Olimpiadzie Międzynarodowej.
 • Uwaga: każdy uczestnik OLM powinni zapoznać się z regulaminem Olimpiady i go przestrzegać, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymaganym organizacją Olimpiady. Fakty te należy potwierdzić, podpisując oświadczenie, o którym mowa w regulaminie.

uprawnienia laureatów i finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z matury z żadnego z przedmiotów. Jest na liście olimpiad ogólnokształcących zamawianych przez MEN i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak samodzielna decyzja senatów tych uczelni, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści OLM otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Uprawnienia laureatów i finalistów OLM przy przyjęciu na studia należy sprawdzić na każdej uczelni osobno.

Rozwiń / Zwiń
www Olimpiada
XXXIX Olimpiada Języka Angielskiego 2014/2015
9:52, 20.10.2014 · wronaa · olimiada

Link do informacji: www.wsjo.pl

 

Można również otrzymać pakiet indywidualny z materiałami ćwiczeniowymi, pisząc na adres: www.palnet@wsjo.pl maila o treści: „Zamawiam pakiet”.

NorwidTV - Dzień Edukacji Narodowej
22:54, 17.10.2014 · hubert · norwidtv, den

NorwidTV
VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
15:26, 16.10.2014 · wronaa · turniej

Charaktery już po raz siódmy zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objęła Minister Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w turniejowej rywalizacji jest  doskonałą okazją do rozwinięcia swych zainteresowań i poszerzenia wiedzy psychologicznej, która z  pewnością przyda się nie tylko uczniom, którzy swe dalsze plany wiążą z tą dyscypliną nauki.

 

Turniej rozpoczyna się 1 października 2014, a zakończy się w połowie kwietnia przyszłego roku wielkim finałem w Warszawie. Laureaci Turnieju otrzymają stypendia finansowe oraz nagrody rzeczowe.

 

W tej edycji od uczestników wymagana będzie znajomość wybranych artykułów publikowanych w Charakterach od października 2014 do lutego 2015, które będą oznaczone specjalną pieczęcią oraz książki „Bliżej siebie. Rozmowy z Mistrzami”.

 

Więcej informacji o Turnieju znajdziecie w październikowym numerze Charakterów.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Turnieju mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego.

Październikowe Charaktery są dostępne w bibliotece.

www Turniej
XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego
11:46, 16.10.2014 · wronaa · olimpiada

Etap szkolny (w formie pisemnej) odbędzie się 7 listopada o godzinie 9.00 w sali 123.

 

Zapraszamy!

www Olimpiada
Dyktando szkolne
11:40, 16.10.2014 · wronaa · dyktando

Najlepsze wyniki uzyskali:

 

Marta Małek, 3de

Karolina Bogacka, 2c

Mateusz Marchewka, 3de

Patrycja Kossakowska, 3a

Oktawia Szczepiór, 1f.

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w Eurodyktandzie,

które odbędzie się 22 października w Katowicach!


Szczęśliwe Numerki

20.10.2014
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
15
4
26
9
18

Czasopismo Każdego Norwidowca

CKN_042013
SOS - Logo

Szkola z Klasa - Logo

progeCAD.pl banner
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
42-201 Częstochowa, ul. Jasnogórska 8
tel./fax: (34) 324 23 10, 324 23 07
e-mail: norwid@ids.czest.pl
nr konta Rady Rodziców: 40 1050 1142 1000 0023 1943 4193
administrator strony: Hubert Garus
opiekun dydaktyczny: mgr Agnieszka Wrona
opiekun techniczny: mgr Jacek Turlejski
copyright © 2014 · cms created by Jakub Błaszczyk · version 1.3.2:140329 · all rights reserved
executed in 404 ms
Korzystanie z witryny norwid.net oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie!
Akceptuję Politykę plików cookies.