facebook

LOGOWANIE

Anuluj
Zaloguj

Strona Główna

Aktualności

Pomoc w szczególnych sytuacjach
15:25, 23.10.2014 · wronaa · .

Czasami zdarza się, że człowiek znajduje się w trudnej dla siebie sytuacji. Problem może dotyczyć różnych życiowych okoliczności – osobistych, szkolnych, rodzinnych czy rówieśniczych. Wtedy, czasem wydaje się, że kłopoty człowieka przerastają a rozwiązania nigdzie nie widać.

 

W takich szczególnych życiowych sytuacjach można szukać pomocy (także) w instytucjach powołanych do jej niesienia.  Zazwyczaj można to robić anonimowo i bezpłatnie.

 

Może to jest podpowiedź właśnie  dla Ciebie albo kogoś znajomego?

 

Pedagog szkolny

 

ROZWIŃ

TUTAJ MOŻNA SZUKAĆ POMOCY

 

 • TELEFONY ZAUFANIA:

 

 • 0801-199-990 ogólnopolski
 • 116 11 dla młodzieży, codziennie, 12.00 – 20.00   www.116111.pl
 • 988 ogólny
 • 34 324-30-51 Telefon Zaufania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • 34 365-22-55 Jasnogórski Telefon Zaufania
 • 34 363-20-50 Młodzieżowy Telefon Zaufania
 • 34 365-24-21, 34 365-44-00, 0800120226  Policyjny Telefon Zaufania
 • 997, kom. 112  Pogotowie Policyjne
 • 34 365-48-99, 34 324-32-56  Monar. Punkt Konsultacyjny
 • 34 241956  telefon zaufania AIDS

 

 • UZALEŻNIENIA

 

 • Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, ul. Sikorskiego 78/80,  Częstochowa, tel: (34) 361 38 82, (34) 361 39 96, opopa@wp.pl

 

 • NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 66, Częstochowa, tel: (34) 368 15 20

 

 • MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Aleja Wolności 44 lok. 19, Częstochowa, tel: (34) 365 48 99, (34) 324-32-56

 

 • Częstochowskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Wiolinowa 1, Częstochowa, tel: (34) 324 60 97

 

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Aleja Wolności 44, Częstochowa, tel. (34) 324-34-43, (34) 370-73-88

 

 • Wojewódzka Przychodnia Odwykowa, ul. Jana III Sobieskiego 1, Częstochowa, tel. (34) 324 36 40; Pierwszy Krok. Grupa A.A. - ul. Jana III Sobieskiego 1, tel. 324-37-13

 

 • Intergrupa AA Częstochowa, ul. Krakowska 15/17, telefon 34 368 11 90 , e - mail: czestochowa.aa@op.pl  www: www.aa.czest.pl

 

 • http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/

 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, tel: 34 367 50 37, ul. Barlickiego 2

 

 

 • Ogólnopolskie Pogotowie Makowe  0-801 10 96 96

 

 • Ogólnopolska Infolinia Narkotykowa 16:00-21:00,  0-801 199 990

 

 

 • www. narkomania.org.pl

 

 • 0801109696 infolinia pogotowia makowego

 

 • "Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się, Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny)  0 801 14 00 68,   e-mail: prom@prom.org.pl  http://www.prom.org.pl

 

 • PRZEMOC

 

 • Niebieska Linia Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 163 102 (dla dzwoniących osób telefon jest bezpłatny) czynny codziennie w godz. 1600-1900, porady prawne w poniedziałki i czwartki; pogotowie@niebieskalinia.pl
 • Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w Częstochowie, ul. Sikorskiego 78/80, tel.  0 34 3 66 48 89 
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7 B,  Częstochowa,  34 366 32 31, 34  366 31 21, czynne całą dobę

 

 • POMOC RODZINIE I DZIECKU

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Dziecku, Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej - ul. Niepodległości 20/22; tel. 343631819 wew. 22, 343710282 wew. 22, poniedziałek - piątek od 7.30-15.00.
 • KMP w Częsztochowie, Biuro Porad Obywatelskich, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Częstochowa, ul. Al. Pokoju 9, 34 365 3044
  • Telefon Zaufania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - tel. 324-30-51, ul. Jasnogórska 26, Częstochowa, 34 3682182        
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa, ul. Tkacka 3/5 34 322 92 06; 322 92 05
  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - ul. Śląska 22, 34 365-30-44
  • Pogotowie Opiekuńcze, Częstochowa, ul. Legionów 58, 34-361-92-69

 

 

 • ZDROWIE PSYCHICZNE – OPIEKA NAD MŁODZIEŻĄ

 

Rozwiń / Zwiń
Konsultacje
12:08, 20.10.2014 · wronaa · dla rodziców

We wtorek, 21 października Rodzice mają możliwość spotkania z Nauczycielami

w czasie konsultacji.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do szkoły w godzinach od 17 do 18.30.

XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
9:55, 20.10.2014 · wronaa · olimpiada

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.

 

Dalsze informacje: rozwiń...

terminarz

 • zgłoszenia  - do 7 X 2014
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 8 X 2014
 • etap szkolny - 9 X 2014, godz. 8-10
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 10 XI 2014
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 20 XII 2014
 • zawody okręgowe - 17 I 2015
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - do 28 II 2015
 • zawody finałowe (Wrocław) - 28 III 2015
 • Olimpiada Międzynarodowa (Bułgaria) - II połowa lipca 2015

 

o konkursie

Od roku szkolnego 2004/05 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z FMW i Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (wcześniej pod nazwą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej). Jest to w kolejności powstania dziesiąta z 13międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów szkół średnich.

Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 w spisie olimpiad ogólnokształcących zamawianych i dotowanych przez MEN.

 

wymagana wiedza

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

 • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
 • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
 • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
 • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
 • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

 

 

 

 

skrót regulaminu

 • Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych). Nie można przystąpić do niego indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoły lub międzyszkolnego koła zainteresowań.
 • Formularz zgłoszenia do konkursu (patrz MENU na marginesie) wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole.
 • Zawody krajowe są trójstopniowe. Każdy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych.
 • I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 120 minut.
 • Organizatorzy przesyłają e-mailem zadania etapu szkolnego do nauczyciela koordynującego z dobowym wyprzedzeniem, aby mógł wykonać potrzebną liczbę kopii.
 • Po przeprowadzeniu zawodów szkolni koordynatorzy otrzymują e-mailem schemat oceniania, sprawdzają prace i dostarczają organizatorom wyniki uczniów (e-mailem), poprawione prace do weryfikacji (pocztą lub osobiście na adres Komitetu Organizacyjnego) oraz wymagane regulaminem Olimpiady oświadczenia uczniów i ich ustawowych opiekunów. Organizatorzy publikują na stronach WWW i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do etapu II.
 • II etap (okręgowy) odbywa się w kilku/kilkunastu miastach Polski - siedzibach okręgów Olimpiady, w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizatorów. Organizatorzy publikują na stronach WWW wyniki uczestników i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do finału.
 • Ogólnopolski finał konkursu odbywa się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS). Organizatorzy zapraszają wówczas również na otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład popularnonaukowy z językoznawstwa.
 • Po sprawdzeniu rozwiązań i ogłoszeniu ich ocen Jury może skierować część finalistów na dodatkowy egzamin ustny polegający głównie na obronie swojej pracy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 • Zwycięzcy finału mają po wzięciu udziału w specjalnych przygotowaniach merytorycznych pod kierunkiem organizatorów możliwość reprezentowania Polski na Olimpiadzie Międzynarodowej.
 • Uwaga: każdy uczestnik OLM powinni zapoznać się z regulaminem Olimpiady i go przestrzegać, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymaganym organizacją Olimpiady. Fakty te należy potwierdzić, podpisując oświadczenie, o którym mowa w regulaminie.

uprawnienia laureatów i finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z matury z żadnego z przedmiotów. Jest na liście olimpiad ogólnokształcących zamawianych przez MEN i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak samodzielna decyzja senatów tych uczelni, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści OLM otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Uprawnienia laureatów i finalistów OLM przy przyjęciu na studia należy sprawdzić na każdej uczelni osobno.

Rozwiń / Zwiń
www Olimpiada
XXXIX Olimpiada Języka Angielskiego 2014/2015
9:52, 20.10.2014 · wronaa · olimiada

Link do informacji: www.wsjo.pl

 

Można również otrzymać pakiet indywidualny z materiałami ćwiczeniowymi, pisząc na adres: www.palnet@wsjo.pl maila o treści: „Zamawiam pakiet”.

NorwidTV - Dzień Edukacji Narodowej
22:54, 17.10.2014 · hubert · norwidtv, den

NorwidTV
VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
15:26, 16.10.2014 · wronaa · turniej

Charaktery już po raz siódmy zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objęła Minister Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w turniejowej rywalizacji jest  doskonałą okazją do rozwinięcia swych zainteresowań i poszerzenia wiedzy psychologicznej, która z  pewnością przyda się nie tylko uczniom, którzy swe dalsze plany wiążą z tą dyscypliną nauki.

 

Turniej rozpoczyna się 1 października 2014, a zakończy się w połowie kwietnia przyszłego roku wielkim finałem w Warszawie. Laureaci Turnieju otrzymają stypendia finansowe oraz nagrody rzeczowe.

 

W tej edycji od uczestników wymagana będzie znajomość wybranych artykułów publikowanych w Charakterach od października 2014 do lutego 2015, które będą oznaczone specjalną pieczęcią oraz książki „Bliżej siebie. Rozmowy z Mistrzami”.

 

Więcej informacji o Turnieju znajdziecie w październikowym numerze Charakterów.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Turnieju mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego.

Październikowe Charaktery są dostępne w bibliotece.

www Turniej
XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego
11:46, 16.10.2014 · wronaa · olimpiada

Etap szkolny (w formie pisemnej) odbędzie się 7 listopada o godzinie 9.00 w sali 123.

 

Zapraszamy!

www Olimpiada

Szczęśliwe Numerki

27.10.2014
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
16
12
1
13
-

Czasopismo Każdego Norwidowca

CKN_042013
SOS - Logo

Szkola z Klasa - Logo

progeCAD.pl banner
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
42-201 Częstochowa, ul. Jasnogórska 8
tel./fax: (34) 324 23 10, 324 23 07
e-mail: norwid@ids.czest.pl
nr konta Rady Rodziców: 40 1050 1142 1000 0023 1943 4193
administrator strony: Hubert Garus
opiekun dydaktyczny: mgr Agnieszka Wrona
opiekun techniczny: mgr Jacek Turlejski
copyright © 2014 · cms created by Jakub Błaszczyk · version 1.3.2:140329 · all rights reserved
executed in 294 ms
Korzystanie z witryny norwid.net oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie!
Akceptuję Politykę plików cookies.