Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniach 22-23 marca 2019 roku, odbył się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego trzeci etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Na podstawie oficjalnych wyników etapu centralnego III edycji Olimpiady, pragniemy poinformować, że uczeń klasy III F

Kacper Kret uzyskał tytuł laureata.

Opiekun – p. prof. T. Morawiec.

Gratulujemy !

Język niemiecki – sukcesy

W dniu 14 marca odbył się w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego Wir lernen Idiome.

Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca: I miejsce Anna Drynda z klasy 3b (opiekun p. prof. Aneta Flis-Wielgosz), III miejsce Michał Respondek z klasy 2c (opiekun p. prof. Aneta Mąkosa).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

XVI edycja Regionalnego Konkursu Językoznawczego – „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”

Dnia 26-go lutego 2019 roku w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie odbyła się XVI edycja Regionalnego Konkursu Językoznawczego – „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”. Tym razem pod patronatem Prezydenta Miasta.

 

Turniej zorganizowali: pani Katarzyna Bodziachowska (koordynator), pani Małgorzata Świerczyńska, pani Anna Męcik, pan Szymon Ziętal oraz uczniowie: Katarzyna Sokół, Jowita Telenga, Natalia Madej, Karolina Kromołowska, Oliwia Kałwak, Weronika Maźniewska, Jakub Kolmasiak, Wojciech Nikiel i inni uczniowie. Zmagania uczestników oceniali: prof. Dorota Suska, mgr Ilona Kowalska (z Biblioteki Publicznej) oraz mgr Janusz Strojec.

 

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej (do której zakwalifikowało się dziesięć osób z najwyższymi wynikami testu pisemnego).

W przerwie między etapami pani Barbara Michalak zaprezentowała szkołę w formie multimedialnej, a następnie teatr szkolny Verbum przedstawił swój ostatni spektakl „A to Polska właśnie”.

 

Zmaganiom konkursu towarzyszyła miła atmosfera, która wpłynęła na wysokie wyniki, a uczestnicy i ich opiekunowie zostali ugoszczeni domowymi wypiekami.

 

Poziom konkursu był bardzo wysoki na co wskazała prof. Dorota Suska, ale uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą co pokazują wyniki:

 

I miejsce: Mateusz Caban,

II miejsce: Michał Szajt,

III miejsce: Maksym Kimla,

IV miejsce: Olivia Kostrzewa,

V miejsce: Natalia Ostrowska

VI miejsce: Róża Puchała,

VII miejsce: Paulina Najwer,

VIII miejsce: Kacper Tomasik,

IX miejsce: Maja Stefańczyk,

X miejsce: Nikola Maźniewska.

 

Program,

arkusz,

pytania konkursowe,

fotorelacja.

„Zawsze istnieje właściwe posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć.”

Ksawery Tartakower

W dniu 1 marca 2019 roku, odbył się II Turniej XXVII Edycji Turniejów „Grand Prix” o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy w szachach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W turnieju tym wzięło udział siedmiu naszych uczniów: Kacper Balbus I C, Krystian Musiałczyk I C, Julia Gajosek I G, Kacper Kosmatka I H, Bartłomiej Wachecki I H, Aleksandra Konieczna II B, Dominik Szwedziński II C.

W grupie szkół ponadgimnazjalnych drugie miejsce zajęła Aleksandra Konieczna.

Opiekun p. prof. T. Morawiec.

Gratulujemy!

Teatr Kamienica i spektakl

We wtorek, 05 marca, przedstawiciele klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie.

Aktorzy Teatru Kamienica Emiliana Kamińskiego z Warszawy zaprezentowali młodzieży spektakl “My,  dzieci z Dworca Zoo”, na podstawie książki o tym samym tytule.

Uczestnictwo w spektaklu może być zaproszeniem do rozmowy w gronie rówieśników na temat uzależnień i do osobistej refleksji nad podejmowanymi decyzjami, wyborami i ich wpływem na (całe) życie…

J. niemiecki – współpraca z uczelniami

Pragniemy poinformować, że szkoła nasza  w ramach podnoszenia jakości kształcenia młodzieży w zakresie języka niemieckiego oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym nawiązała współpracę z wyższymi uczelniami.

W dniu 27 lutego 2019 r. została nawiązana

współpraca z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koordynatorem działań dydaktycznych jest pani mgr Aneta Mąkosa.

W dniu 28 lutego 2019 r. została nawiązana

współpraca z Instytutem Filologii Obcych (Filologia Germańska) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie.

Koordynatorem działań dydaktycznych jest pani mgr Aneta Flis-Wielgosz.
W ramach współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w szerokiej gamie zajęć: wykłady, konferencje, zajęcia praktyczne i warsztaty. Opiekę merytoryczną nad wszystkimi formami zajęć sprawować będą pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni.