King’s speech, Queen’s speech

Spread the love

III Powiatowy konkurs krasomówczy z języka angielskiego

„King’s speech, Queen’a speech”

organizowany przez
IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
w Częstochowie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Częstochowy i regionu częstochowskiego. Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: online oraz stacjonarnie.

Etap I (17 kwietnia 2023r – 12 maja 2023r) (online)

  • przygotowanie przez każdego uczestnika 3 min wypowiedzi na jeden z trzech podanych tematów:

  1. How does fashion industry influence young people in a negative way?
  2. Would you recommend Poland as a holiday destination?
  3. Would you consider becoming a vegetarian? Why / Why not?

  • nagranie i wysłanie przygotowanej wypowiedzi do organizatora konkursu,
  • z nadesłanych prac wyłonionych zostanie 6 najlepszych wypowiedzi, których autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu.

Etap II (2 czerwca 2023r) (stacjonarnie)

  • drugi etap odbędzie się w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, ul. Jasnogórska 8,
  • uczestnik losuje temat, przygotowuje punkty, które chce poruszyć i przedstawia publicznie swoją wypowiedź.

Organizatorzy konkursu

Dokumenty