47. Olimpiada Języka Niemieckiego

Spread the love

Eliminacje szkolne odbędą się 6 listopada 2023 roku .
Olimpiada rozpocznie się o godzinie 10.00 , a zakończy o godzinie 11.30.

Eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkole, 12 stycznia 2024 .

Egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później niż 15 lutego .

Finał Olimpiady Języka Niemieckiego – eliminacje centralne odbędą się 5 – 7 kwietnia 2024 r. w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w olimpiadzie proszone są o osobisty kontakt z koordynatorem olimpiady – Panią Anetą Flis-Wielgosz (s.72), do 26 października 2023r.