Dzień Informacji Olimpijskiej

Spread the love

15 września b.r. w naszym liceum zorganizowano punkty informacyjne, dotyczące licznych olimpiad krajowych i zagranicznych.

Nauczyciele-opiekunowie prezentowali najważniejsze dane o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

Nasze olimpiady:

mgr Jadwiga Kotas – Olim. Literaury i Jezyka Polskiego

mgr Janusz Strojec – Olim. Filozoficzna

mgr Tomasz Hodura – Olim. Jezyka Angielskiego

mgr Małgorzata Pietrzak – Olim. Jezyka Francuskiego

mgr Aneta Flis Wielgosz – Olim. Jezyka Niemieckiego

dr Pindus Bożena – Olim. Jezyka Rosyjskiego

mgr Dorota Szajt – Ogólnopolska Olim. Historyczna

                                – Olim. Wiedzy Historycznej

mgr Dorota Kawka – Losy Zolnierza i Dzieje Oreza Polskiego

mgr Tomasz Morawiec – Olim. Wiedzy o Unii Europejskiej

                                            – Olim. Mediewistyczna

mgr Anna Grajcar – Olim. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

                                   – Olim. Wiedzy o Społeczeństwie

mgr Katarzyna Sołtys – Olim. Geograficzna

mgr Urszula Blachnicka – Olim. Znajomosci Afryki

mgr Renata Malinowska – Olim. Biologiczna

mgr Renata Stencel – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

mgr Magdalena Drózdz-Korbyla – Olim. Wiedzy o Żywieniu

mgr Renata Wojtania – Olim. Fizyczna, Olim. Astronomiczna

mgr Urszula Kurek, Marta Bednarczyk – Olim. Chemiczna

mgr Monika Stolarz, mgr Dorota Surmacka – Olim. Matematyczna

mgr Izabela Maras – Olim. Lingwistyczna

mgr Jacek Turlejski, dr Piotr Smok – Olim. Informatyczna

dr Julia Szlenk – Olim. Przedsiębiorczości, Olim. Wiedzy Ekonomicznej

mgr Magdalena Sawicka – Olim. Wiedzy o Rodzinie

mgr Wojciech Radolinski – Olim. Teologi Katolickiej

mgr Agata Strzelczyk – Olim. Artystyczna ( sekcja muzyki)

mgr Małgorzata Kaleta – Olim. Artystyczna ( sekcja plastyki)

mgr Katarzyna Bodziachowska, dr Wioletta Gradek-Konieczna – Olim. Wiedzy o Mediach

mgr Jacek Chądzyński – Igrzyska Sportowe

mgr Katarzyna Bodziachowska, mgr Jadwiga Kotas – Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

                Cieszy fakt, że uczniowie <<Norwida>> chętnie o aktywnie wzięli udział w wydarzeniu. Za organizację Dnia Informacji odpowiadały: prof. Katarzyna Bodziachowska i prof. Renata Wojtania.