KONKURS + plastyczna podróż w świat poezji Norwida

Spread the love

Cyprian Norwid, jak doskonale wiemy, był nie tylko poetą. Ważną częścią jego artystycznej spuścizny są prace plastyczne.


My zapraszamy Was do plastycznej podróży w świat poezji Norwida, czyli  do udziału w konkursie na interpretację plastyczną wybranego utworu/wiersza naszego Patrona.


Prace w formacie min. A4, w dowolnej technice, należy składać do biblioteki szkolnej lub do p. Jagody Kotas, sala 71.
Praca powinna być zatytułowana (niekoniecznie tytułem interpretowanego tekstu), podpisana na odwrocie (imię, nazwisko i klasa). Wiersz-inspirację należy dołączyć do pracy.
Prace mogą być przygotowane i złożone indywidualnie lub w imieniu klasy.

Na Wasze prace czekamy do 08 października!