“A to Polska właśnie, czyli 100 twarzy Niepodległej”

Spread the love

„Zbawiciel świata w kazaniu na górze nauczył świat, że nawet złemu oczywistemu nie należy przeciwić się siłą.”    „Przedwiośnie” Stefan Żeromski, Seweryn Baryka o walce rewolucjonistów

„My tutaj byliśmy i jesteśmy na tym punkcie ułomni. Jesteśmy urodzeni z defektem polskości.” „Przedwiośnie” Stefan Żeromski, Szymon Gajowiec o Polakach

„Ludzie ci należeli do typu, który się w tłumie rozpłynął, znikł, lecz nasycił sobą pokolenie. Z tych ludzi my – to jest moje pokolenie – wyssaliśmy wszystko, czym żyjemy dotąd.”

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski, Szymon Gajowiec o “Warszawiakach”