Warsztaty

Spread the love

Nasze Liceum organizuje nieodpłatny warsztat z podstaw algorytmiki i programowania z elementami matematyki dyskretnej dla uczniów klas III gimnazjów oraz VIII szkół podstawowych.

Termin kolejnych sześciu spotkań to: 16.03 (pierwsze spotkanie), 23.03, 6.04, 27.04, 18.05, 8.06 (ostatnie spotkanie zakończone konkursem z atrakcyjnymi nagrodami) od godziny 9.00 do 12.15.

Ze względu na ograniczenia związane z liczbą stanowisk komputerowych (dwie pracownie) liczba miejsc jest ograniczona i o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ze względów organizacyjnych prosimy o pobranie i wypełnienie poniższej deklaracji udziału w warsztatach oraz odesłanie skanu na adres zsno@edukacja.czestochowa.pl lub dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 13.03.2019 r. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą elektroniczną  14.03.2019 r.

Deklaracja udziału w warsztatach.