Wyprawka szkolna

W przypadku ubiegania się o Wyprawkę szkolną prosimy o pobranie wniosku od 04-05.09.2023 roku w pokoju numer 134, II Piętro. Wypełnione wnioski należy przynieść do dnia 07.09.2023 roku.

Warunkiem ubiegania się o wyprawkę szkolną jest posiadanie przez ucznia:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki do pobrania w pokoju 134, II Piętro.

Stypendium szkolne

W przypadku ubiegania się o Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 prosimy o pobranie wniosku i kompletu dokumentów od 04 – 08.09.2023 roku w pokoju numer 134, II Piętro.

Wypełnione dokumenty należy przynieść do dnia 13.09.2023 roku.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł.

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

Zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego

Ponadto informujemy, że w okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024 można składać wnioski o Zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Jednocześnie informujemy, iż zdarzeniem losowym jest w szczególności:

– nieszczęśliwy wypadek,

– nagła choroba ucznia lub członka rodziny,

– śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W przypadku ubiegania się o pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego, do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki,

2. dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego,

3. dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia,

4. oświadczenie wnioskodawcy.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki do pobrania w pokoju 134, II Piętro.

XX Olimpiada Międzynarodowa

W dniach  21-29 VII 2023 w Bansku (Bułgaria) odbyła się XX Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej. Naszą szkołę reprezentował po raz kolejny, już nasz Absolwent Bartłomiej Rozenberg. Z przyjemnością informujemy o wynikach. Bartłomiej zdobył srebrny medal indywidualnie, natomiast zespół z którym brał udział w zawodach uzyskał brązowy medal w konkurencji drużynowej („Poland Ę”: reprezentowali Jonasz Kościkiewicz (ULO Toruń), Bartłomiej Rozenberg (IX LO Częstochowa), Wojciech Szot (V LO Kraków), Inge Zasowski (XIV LO Warszawa).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, już tym razem uczelnianych.

Wizyta w Ambasadzie Chin

Dnia 26 czerwca grupa uczniów wraz z prof. Tomaszem Hodurą na zaproszenie J.E. Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Sun Linjianga, odwiedziła Ambasadę ChRL w Warszawie. Był to kolejny etap współpracy, który zaowocuje dodatkowymi zajęciami języka chińskiego dla zainteresowanych uczniów w roku szkolnym 2023/2024.