Plan klas pierwszych

Spread the love
    1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1s
pn 0                
1         II j.o.   II j.o.   II j.o.   II j.o.   inf
136
2 II j.o.   II j.o.   II j.o.   j.polski
62
pp
131
matem
79
pp
108
historia
143
3 j.a.
73
j.a.
16
historia
143
EdB
121
matem
20
WF WF matem
79
WF WF j.niem.
8
4 religia
17
pp
121
chemia
125
historia
143
j.polski
71
fizyka
63
j.polski
135
pp
108
5 matem
20
religia
17
historia
143
pp
8
j.polski
71
pp
108
matem
79
matem
24
6 pp
121
biolog
102
biolog
96
Języki     ang / II Języki     ang / II Języki     ang / II Języki     ang / II chemia
125
7 WF WF WoS
121
j.polski
62
WF WF matem
79
EdB
99
biolog
96
j.polski
143
8 WF WF j.polski
122
  WF WF EdB
99
    biolog
96
9               PS PS
10               PS PS
wt 0               PS PS
1 WoS
121
  matem
24
biolog
96
inf
136
  historia
142
geograf
104
PS PS
2 biolog
106
matem
75
matem
24
pp
96
geograf
104
j.polski
135
pp
121
PS PS
3 matem
20
matem
75
religia
17
geograf
114
pp
108
matem
79
WoS
121
j.ang.
85 (24)
4 j.polski
122
historia
143
geograf
114
matem
20
biolog
96
pp
108
matem
79
j.ang.
85 (24)
5 j.polski
122
fizyka
63
fizyka
29
j.polski
62
j.polski
71
WF WF matem
79
matem
75
6 fizyka
63
j.polski
122
WoS
143
j.polski
62
matem
79
WF WF WoK
131
matem
75
7 historia
99
WoK
131
j.polski
62
religia
17
matem
79
inf
136
inf
139
religia
104
j.polski
143
8 wdż
114
II j.o.   II j.o. wdż
114
II j.o.   religia
17
wdż
114
  wdż
114
   
9                
10                
śr. 0                
1 matem
20
j.polski
122
religia
104
        matem
79
2 EdB
121
j.polski
122
matem
24
II j.o.   II j.o.   II j.o.   II j.o.   historia
142
3 biolog
106
religia
17
historia
143
matem
131
matem
79
j.polski
135
pp
108
EdB
121
4 j.a.
73
j.a.
16
biolog
102
pp
108
matem
131
historia
99
matem
79
inf
136
inf
139
j.niem.
8
5 WF WF pp
131
j.polski
62
WF WF j.polski
71
WoK
108
matem
79
j.polski
143
6 j.polski
122
inf
136
  j.polski
62
WoS
142
WoK
108
religia
17
j.polski
75
j.polski
143
7 inf
136
  ANG     religia
17
chemia
125
historia
142
j.polski
75
WoK
108
8         II j.o.   II j.o.   II j.o.   II j.o. inf
136
 
9                
10                
cz 0               PS PS
1       historia
143
  inf
136
chemia
125
matem
79
PS PS
2 j.polski
122
  inf
136
  fizyka
63
religia
131
matem
79
EdB
108
PS PS
3 pp
121
ANG ANG ANG EdB
108
matem
79
WF WF fizyka
63
j.ang.
85 (96)
4 j.a.
73
j.a.
16
ANG ANG ANG j.polski
62
historia
99
WoS
121
religia
114
religia
17
5 geograf
114
WF WF WF WF WoK
108
WoS
99
j.polski
135
j.polski
62
fizyka
63
6 matem
20
matem
75
pp
108
matem
79
fizyka
63
j.polski
135
pp
121
geograf
114
7 chemia
131
geograf
114
WoK
106
    biolog
96
chemia
125
pp
108
8 II j.o.   II j.o.   II j.o.            
9                
10                
pt 0               PS PS
1   II j.o.   II j.o.   II j.o. ANG ANG ANG ANG PS PS
2 WoK
106
EdB
71
fizyka
29
ANG ANG ANG ANG matem
79
3 GW
122
GW
75
GW
143
GW
102
GW
99
GW
79
GW
125
GW
85 (114)
4 religia
17
chemia
125
matem
24
inf
136
inf
139
WF WF geograf
104
WF WF WoS
143
5 historia
143
matem
75
inf
136
inf
139
chemia
125
WF WF religia
20
WF WF religia
17
6   inf
136
WF WF WF WF II j.o.   II j.o.   II j.o.   II j.o.    
7   WF WF WF WF          
8     ANG ANG          
9                
10                
  1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1s