Rekrutacja 2020/2021

Spread the love

Adres strony naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Komunikat dla samodzielnie wprowadzających osiągnięcia.
W związku z trwającym procesem wprowadzania ocen na świadectwie (weryfikacja osiągnięć) informuję, że w przypadku wprowadzania osiągnięć indywidualnie na koncie ucznia, konieczne jest wprowadzenie wyników egzaminów, ponieważ program nie pozwoli pozostawić tych pól pustych przy zapisaniu danych. Proponujemy wprowadzanie wartości 0 (zero). W późniejszym czasie placówka odpowiedzialna za wprowadzanie tych wyników będzie mogła dokonać zmiany tych wartości na właściwe. Oznacza to, że etap weryfikacji osiągnięć obecnie dotyczy tylko świadectw. Etap ten proszę zamknąć 10 lipca. Następnie od 31 lipca umożliwimy Państwu wprowadzanie wyników egzaminów ósmoklasisty na podstawie otrzymanych od kandydatów zaświadczeń. W związku z tym nie ma na ten proces osobnego etapu (wprowadzanie wyników egzaminów ósmoklasisty). Zastosowane rozwiązanie pozwoli Państwu wprowadzić wyniki w stosunku do zaakceptowanych osiągnięć (świadectw).
Pozdrawiam,
Ewa Jeziak
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Edukacji
tel. 730 771 978

WAŻNA INFORMACJA: Od 15.06 można składać w szkole wnioski wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji oraz pozostałe dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji. Wniosek i dołączoną dokumentację wg. opisu w regulaminie rekrutacji prosimy składać w teczce opisanej wg. wzoru Załącznik 1. Wnioski przyjmowane są od 9.00 do 15.00 w bibliotece szkoły (na parterze). Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa ze względu na pandemię COVID-19.

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.  Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.
Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem
  https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Regulamin rekrutacji

Oferta edukacyjna szkoły

Informacje o rekrutacji – dla SPORTOWCÓW

POZOSTAŁE INFORMACJE

Terminy rekrutacji – źródło MEN

Terminy postępowania rekrutacyjnego (pdf) – źródło MEN

Bieżące informacje nt. rekrutacji – Kuratorium Oświaty Katowice

Ulotka informacyjna o ofercie szkoły (PDF)

Prezentacja (PDF)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty – rok szkolny 2019/2020

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.

Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021