Rekrutacja 2020/2021

Spread the love

Adres strony naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.  Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.
Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem
  https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Regulamin rekrutacji

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego (pdf)

Bieżące informacje nt. rekrutacji – Kuratorium Oświaty Katowice

Oferta edukacyjna szkoły

Ulotka informacyjna o ofercie szkoły (PDF)

Prezentacja (PDF)

Test sprawnościowy do klasy z programem piłki siatkowej
– OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA ZGODA NA BRANIE UDZIAŁU W TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM (PDF/DOC) (w razie pytań nr kom. 695 338 551)
chłopcy
dziewczęta

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty – rok szkolny 2019/2020

Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021