Wykaz olimpiad

Spread the love

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Opiekun: mgr Jadwiga Kotas

 

Olimpiada Medialna

Opiekun: mgr Katarzyna Bodziachowska

 

Olimpiada Filozoficzna

Opiekun: mgr Janusz Strojec

 

Olimpiada Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Barbara Walasik, mgr Tomasz Hodura

 

Olimpiada Języka Niemieckiego

Opiekun: mgr Aneta Flis Wielgosz

 

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Opiekun: mgr Bożena Pindus

 

Olimpiada Języka Francuskiego

Opiekun: mgr Małgorzata Pietrzak

 

Olimpiada Matematyczna

Opiekun: mgr Dorota Surmacka, mgr Anna Nowak

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Opiekun: dr Agnieszka Owczarek

 

Olimpiada Informatyczna

Opiekun: mgr Jacek Turlejski, dr Piotr Smok

 

Olimpiada Przedsiębiorczości

Opiekun: mgr Urszula Kurek

 

Olimpiada Historyczna

Opiekun: mgr Krzysztof Świerczyński

 

Olimpiada Mediewistyczna

Opiekun: mgr Kazimierz Osicki

 

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

Opiekun: mgr Dorota Szajt

 

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Opiekun: mgr Dorota Szajt

 

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Opiekun: mgr Tomasz Morawiec

 

Olimpiada Policyjna

Opiekun: mgr Anna Grajcar

 

Olimpiada Geograficzna

Opiekun: mgr Katarzyna Sołtys

 

Olimpiada Znajomości Afryki

Opiekun: mgr Lidia Liszczyk

 

Olimpiada Biologiczna

Opiekun: mgr Renata Malinowska

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Opiekun: mgr Barbara Wcześniak

 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Opiekun: mgr Maria Gruszczyńska

 

Olimpiada Fizyczna

Opiekun: mgr Tomasz Turek

 

Olimpiada Astronomiczna

Opiekun: mgr Bożena Wiaderek

 

Olimpiada Chemiczna

Opiekun: mgr Renata Gawron

 

Olimpiada Teologii Katolickiej

Opiekun: dr Magdalena Sawicka

 

Olimpiada Artystyczna

(sekcja muzyki)

Opiekun: mgr Agata Strzelczyk

 

Olimpiada Artystyczna

(sekcja plastyki)

Opiekun: mgr Małgorzata Kaleta

 

Igrzyska Sportowe

Opiekun: mgr Jacek Chądzyński