Oferta 2022/2023

IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
ul. Jasnogórska 8, 42-201 Częstochowa
tel. 34 324-23-10
Dyrektor mgr Krzysztof Wachowiak
strona WWW norwid.net
e-mail zsno@edukacja.czestochowa.pl

         

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

Nauczane języki obce

1

klasa Ia – 30 osób z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia,  chemia, język angielski

język  polski, matematyka,  biologia, chemia

Grupy międzyoddziałowe:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język francuski
  • język rosyjski

2

klasa Ib – 30 osób z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia,  chemia, matematyka

język  polski, matematyka, biologia, chemia

3

klasa Ic – 30 osób z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka,  fizyka, informatyka

język  polski, matematyka,
fizyka, informatyka

4

klasa Id – 30 osób z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

język  polski, matematyka, informatyka, język angielski

5

Klasa Ie – 30 osób z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: geografia,  matematyka, język angielski

język  polski, matematyka, geografia, język angielski

6

Klasa If – 30 osób z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: język polski,  język angielski, WOS

język  polski, matematyka,
 język angielski, WOS

7

klasa Is – 24 osób (12 dziewcząt  i 12 chłopców)
 z programem piłki siatkowej realizowanym we współpracy z KS Norwid i KS Częstochowianka
 z  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski, geografia

język  polski, matematyka
biologia, geografia

  • język angielski
  • język niemiecki