ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI IX LO IM. C. K. NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30.
W godzinach 7.30-13.30 biblioteka umożliwia tradycyjny dostęp do zbiorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W godz. 13.30-15.30 biblioteka pracuje online ( dziennik Librus, Classroom  Biblioteka).
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w sposób tradycyjny:
Osoby chcące skorzystać z księgozbioru proszone są o wcześniejszy kontakt z bibliotekarzami poprzez dziennik Librus lub Classroom Biblioteka.
Z biblioteki mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez objawów infekcji.
Osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do:
-zasłaniania  ust i nosa maseczką lub przyłbicą .
– zdezynfekowania rąk
Jednocześnie w bibliotece może znajdować się  dwóch uczniów z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 1,5 m.).
Podczas wypożyczeń i zwrotów należy stanąć przed biurkiem w wyznaczonym miejscu.
Zwracane przez czytelników książki będą poddane trzydniowej kwarantannie.
Po upływie kwarantanny książki zostaną ponownie włączone do wypożyczania.
Czytelnicy zobowiązani są odpowiednio przygotować książki do zwrotu przez wyjęcie zbędnych kartek.
Wypożyczane książki będą podawane przez bibliotekarza.
Pomieszczenia biblioteczne będą systematycznie wietrzone i dezynfekowane.
Zasady pracy biblioteki w trybie online:
Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami.
Bibliotekarze współpracują z innymi nauczycielami.
Ułatwiają dostęp do kultury, wiedzy, informacji i proponują różne formy aktywności.
Prezentują propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych .
Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną.
Zasady korzystania z czytelni:
Osoby chcące skorzystać z czytelni  proszone są o wcześniejszy kontakt z bibliotekarzami poprzez dziennik Librus lub Classroom Biblioteka.
Z czytelni  mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez objawów infekcji.
Osoby przebywające w czytelni zobowiązane są do:
– zasłaniania  ust i nosa maseczką lub przyłbicą .
– zdezynfekowania rąk
Jednocześnie z czytelni może korzystać max. 5 osób.
Sporządzając notatki pismem ręcznym podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych wolno posługiwać się wyłącznie własnymi przyborami.
Czytelnia będzie systematycznie wietrzona i dezynfekowana.