Dyżury nauczycieli

Harmonogram dopołudniowych konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Godzina lekcyjna Numer sali