Historia konkursu

27 lutego 2015 roku odbyła się XII edycja Regionalnego Konkursu Językoznawczego "Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie" przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych Ziemi Częstochowskiej. Swoją obecnością zaszczyciło nas 70 gimnazjalistów z Częstochowy, Przyrowa, Truskolasów, Rudnik, Secemina, Garnka, Mykanowa, Kłomnic, Czarnego Lasu, Koniecpola, Starczy - wszyscy wspaniali i pełni uroków, a co najważniejsze - szanujący język polski. Miło byłoby, gdyby do nas dołączyli i kontynuowali naukę w naszej szkole. Jak co roku, koordynatorką i duszą konkursu była p. prof. Katarzyna Bodziachowska, a w jego organizacji pomagały jej skutecznie: p. prof. Anna Męcik i p. prof. Aneta Mąkosa wraz z zaprzyjaźnionymi uczniami. Jury stanowili: przew. p. dr Renata Bizior (AJD Częstochowa), p. mgr Ilona Kowalska (Biblioteka w Częstochowie), p. mgr Janusz Strojec (IX LO w Częstochowie) Osobą reprezentującą IX LO była zastępca dyrektora - p. dyr. Barbara Bałchanowska, która przywitała uczestników konkursu i ich nauczycieli oraz na zakończenie - wręczała nagrody finalistom. Konkurs, jak zawsze miał dwa etapy - część pisemną i ustną, a w przerwie odkrywał przed gośćmi "skarby Norwida", a więc grupę szkolnych artystów. W przerwie przezentacje szkoły przedstawiła zaproszona do tego celu - p. mgr Justyna Barczyńska. Turniej przebiegał w najlepszej, wymarzonej atmosferze: mimo zmagań konkursowych, mimo rywalizacji i naukowego nastroju - wszystkim towarzyszył uśmiech, serdeczność i wzajemny szacunek. Było też dużo pysznego ciasta, które podkreślało gościnność Norwida. Trudno było się rozstać. Dyrekcja szkoły, Organizatorzy i Uczniowie Norwida gratulują tegorocznym Finalistom! Dziękujemy wszystkim! Do zobaczenia za rok!
Finaliści:
1. Julia Sobkowiak - Gimnazjum w Rudnikach
2. Zuzanna Mielczarek - Gimnazjum w Rudnikach
3. Agnieszka Rakus - Gimnazjum nr 3 w Częstochowie
4. Weronika Chrząstek - Gimnazjum nr 14 w Częstochowie
5. Dominika Filipiak - Gimnazjum w Mykanowie
6. Natalia Nocuń - Gimnazjum nr 10 w Częstochowie
7. Anita Wachowicz - Gimnazjum w Rudnikach
8. Aleksandra Chudzicka - Gimnazjum w Mykanowie
9. Aleksandra Bąbelewska - Gimnazjum w Mykanowie
10. Bartłomiej Lisiński - Gimnazjum nr 12 w Częstochowie


28 lutego 2014 roku w IX LO odbył się XI Regionalny Konkurs Językoznawczy „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”, przeznaczony dla gimnazjalistów Ziemi Częstochowskiej. Do turnieju przystąpiło osiemdziesięciu uczniów z Częstochowy, Koniecpola, Rudnik, Przyrowa, Truskolasów, Lipia, Blachowni, Poraja, Kłomnic. Konkurs, jak zawsze, składał się z dwóch etapów: pisemnego-testu i ustnego-prezentacji na wylosowany temat. Przykładowe polecenia z testu:
-Podaj nazwę mieszkańca miasta: Giżycko, Chełmno, Lublin, Pułtusk, Zakopane, Tarnobrzeg;
-Nazwij wyrażenia: sucha woda, czarny śnieg itp.
Tematy do prezentacji ustnych, to np.:
-Scharakteryzuj barwnie współczesnego patriotę.
-Przekonaj obecnych tu słuchaczy do obejrzenia wartościowego filmu.
-Opisz miejsce, w którym lubisz odpoczywać. -Podziel się ze słuchaczami własną filozofią życia.
W przerwie zawodów nasi mili goście obejrzeli prezentację o IX LO (przygot. mgr Justyna Barczyńska) i mogli śmiało zrelaksować się podczas występów artystycznych samozwańczej grupy artystycznej z Mateuszem „Miedziakiem” Miedzińskim w roli głównej (przygot. mgr Anna Męcik). Uczestnicy wysłuchali także okolicznościowych wystąpień dyr. szkoły –mgr Krzysztofa Wachowiaka oraz językoznawcy - dr Renaty Bizior. Organizatorami konkursu byli: koordynator - mgr Katarzyna Bodziachowka oraz mgr Anna Męcik i mgr Aneta Mąkosa.
Jury stanowili: przewodnicząca - dr Renata Bizior (AJD w Częstochowie), mgr Ilona Kowalska (Biblioteka Publiczna w Częstochowie) i mgr Janusz Strojec (IX LO). Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a honorowymi patronami byli: AJD w Częstochowie, Biblioteka Publiczna w Częstochowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Turniej charakteryzował się wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą, rzec by można, staropolską, gościnnością. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne ołówki, a dziesięciu finalistów - nagrody rzeczowe i pieniężne. Najlepsi językoznawcy wyłonieni podczas XI konkursu językoznawczego w "Norwidzie" to:
1 miejsce - Mateusz Piotrowski (G. nr 14 w Częstochowie),
2 miejsce - Małgorzata Mróz (G. nr 3 w Częstochowie),
3 miejsce - Przemysław Koch (G. nr 3 w Częstochowie),
4 miejsce - Małgorzata Góra (G. nr 10 w Częstochowie),
5 miejsce - Kinga Rybińska (G. nr 21 w Częstochowie),
6 miejsce - Klaudia Pyrzyk (G. w Blachowni),
7 miejsce - Sara Wojszczak (zgłoszenie indywidualne),
8 miejsce - Aleksandra Żurek (G. w Kłomnicach),
9 miejsce - Krzysztof Piwódzki (G. nr 22 w Częstochowie),
10 miejsce - Karolina Chmielarz (G. nr 14 w Częstochowie).
Celem konkursu jest propagowanie i popularyzowanie szacunku do języka polskiego oraz dbałości o poprawną polszczyznę. Z roku na rok turniej zyskuje na uznaniu, jest ważnym elementem życia kulturalno-naukowego w Częstochowie. Atmosfera życzliwości oraz nastrój wzajemnego rozumienia i sympatii sprzyjają idei zawodów oraz zachęcają młodych ludzi do dbałości o język narodowy na co dzień. PS: Pamiątkowe zdjęcia z konkursu znajdują się w galerii na stronie "Norwida"