Dzień Patrona

JUZ W NAJBLIZSZY PIATEK 29.09 DZIEN PATRONA NASZEJ SZKOŁY!!!

W tym wyjątkowym dniu świętować będziemy rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Poniżej przybliżony plan uroczystości:
1-2 godz. lekcyjna – lekcje
początek 3. godz. lekcyjnej – krótkie spotkanie z wychowawcą
10:15 – Uroczysta Akademia połączona ze Ślubowaniem Pierwszoklasistów

Po akademii nastąpi 20-minutowa przerwa, po której odbędą się:
– Konkurs wiedzy o Norwidzie (o Patronie i o Szkole)
– Karaoke z okazji Dnia Chłopaka.

Na zakończenie odbędzie się ponowne spotkanie uczniów z wychowawcami.

Olimpiady

Wszystkich zainteresowanych olimpiadami z wiedzy o społeczeństwie, o Polsce i świecie współczesnym oraz o Państwie i Prawie prosimy o kontakt z mgr Anną Grajcar lub z mgr Dorotą Szajt.

Harmonogram 42 Olimpiady Języka Angielskiego

20 października 2017 – Ostateczny termin zgłoszenia szkoły i uczniów do udziału w olimpiadzie.
13 listopada 2017 – Szkolny etap olimpiady – test (czas trwania 60 minut).
24 listopad 2017 – Przesłanie sprawdzonych testów do Komitetu Okręgowego olimpiady (z wynikiem od 30 punktów).
15 grudnia 2017 – Decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.
20 grudnia 2017 – Informacja z Komitetu Okręgowego o uczniach, którzy zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego olimpiady.
15 stycznia 2018 – Część pisemna zawodów II stopnia (etap okręgowy).
16 – 31 stycznia 2018 – Część ustna dla uczniów dopuszczonych do tego etapu po części pisemnej (różne daty w poszczególnych okręgach).
1 marca 2018 – Komitet Główny zawiadamia uczestników o dopuszczeniu do zawodów III stopnia.
9 – 10 kwietnia 2018 – Zawody centralne (III stopnia).

XLVIII OLiJP (2017/18) – tematy etapu szkolnego

Prace należy przygotować do 30 listopada 2017.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów(po kliknięciu w temat) stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

 1. 1.Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.
 2. Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji.
 3. Mickiewicz współczesny. Miejsce Romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.
 4. Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).
 5. Orientalizm polskiej literatury i kultury.
 6. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.
 7. Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku.
 8. Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

Język

 1. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)

 Teatr

 1. Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.
 2. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.
 3. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.

FLEX 2018/2019

Po raz trzeci Departament Stanu USA oferuje w Polsce program wymiany: FLEX (Future Leaders Exchange). Jest to bezpłatny program młodzieżowy dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W ramach FLEX uczniowie spędzają rok szkolny (2018-2019) w amerykańskiej szkole średniej i mieszkają z amerykańską rodziną. Wszystkie koszty pokrywa Departament Stanu USA. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów. W programie od ponad 20 lat uczestniczą uczniowie z całego świata – w Polsce jest on realizowany po raz trzeci. W poprzednim roku szkolnym 30 uczniów z polskich szkół wyjechało na rok do różnych stanów, w tym dwoje uczniów naszej szkoły – Jakub Kolmasiak i Monika Motyka.

Aplikację dotyczącą wymiany należy składać online do 17 października.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z profesorem Hodurą lub swoimi nauczycielami języka angielskiego.
Dodatkowych informacji udziela profesor Hodura oraz Kuba Kolmasiak z klasy 2F, który wrócił do Norwida po rocznym pobycie w Stanach.
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczniów odbędzie się w poniedziałek 25 września na dużej przerwie w sali 73.