Rekrutacja 2023/2024

KROKI POSTĘPOWANIA

  1. Załóż konto na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
  2. Po zalogowaniu wybierz w trzech szkołach klasy, którymi jesteś zainteresowany, wypełnij dokładnie formularz wniosku. System przydziela kandydata do klasy wg. naliczonych punktów. Decyduje kolejność klas w jakich je ustawisz.
    Po wprowadzeniu przez Ciebie do systemu ocen i osiągnięć ze świadectwa zostaną przydzielone punkty, które akceptuje punkt naboru. W razie zauważenia na swoim koncie niezgodności w punktacji proszę skontaktować się z punktem naboru w której złożyłeś wniosek.
  3. Wydrukuj, podpisz Ty i Twój rodzic/opiekun prawny
  4. Przynieś wniosek do Nas w opisanej teczce (kliknij TU załącznik 1 ).
  • Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia w systemie naboru elektronicznego (oceny ze świadectwa oraz osiągnięcia umieszczone na świadectwie), które zweryfikuje punkt naboru. Wyniki z egzaminu wpisuje punkt naboru.
  • Kandydaci, którzy złożyli wnioski elektronie proszeni są o składanie pozostałych dokumentów (tj. kopii świadectw, wyników egzaminu oraz innych określonych w regulaminie rekrutacji) w opisanej teczce wg. załącznika nr 1Opis teczki kandydata – załącznik nr 1

OFERTA EDUKACYJNA 2023/24

ULOTKA INFORMACYJNA

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY IS

ŹRÓDŁA INFORMACJI

10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431). Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737). Rozporządzenie zawiera min. sposób punktowania osiągnięć.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024 – załącznik 1

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

A

Zdjęcie 1 z 7

PREZENTACJE