MAP

Spread the love

Projekt Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu został ustanowiony na podstawie programu rządowego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”. Projekt ten bazuje na świetnych osiągnięciach polskich uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej oraz sukcesów polskich studentów w drużynowych mistrzostwach świata uczelni wyższych.

W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 projekt prowadzi Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukaszewicza, a projekt jest wspierany przez Uniwersytety Warszawski i Wrocławski.

W projekcie uczestniczą wszyscy chętni z klas informatycznych IX LO IM. C.K. Norwida. Na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Wrocławskim klasy informatyczne zostały objęte patronatem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przydatne linki