Warsztaty online z algorytmiki i programowania

Spread the love

Nasza szkoła organizuje WARSZTATY ONLINE z podstaw algorytmiki i programowania dla uczniów VIII klas szkół podstawowych – chcących nauczyć się podstaw programowania lub poszerzyć już posiadaną wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Zajęcia prowadzone będą zdalnie we wtorki od 15.00 – 16.30.

Na zakończenie zajęć przeprowadzony zostanie konkurs z programowania z atrakcyjnymi nagrodami.
JEŚLI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POZWOLI KONKURS DLA NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW WARSZTATU ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE

Osoby deklarujące udział w warsztatach prosimy wysyłać na adres zsno@edukacja.czestochowa.pl z dopiskiem w temacie Warszaty z informatyki:
– Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy, nazwa i adres szkoły oraz zdanie o następującej treści:
“Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w IX LO im. C.K.Norwida w Częstochowie na stronie www Szkoły http://norwid.net/rodo/klauzula.pdf “

Po otrzymaniu zgłoszeń, do uczestników zostaną rozesłane maile z harmonogramem i linkiem do spotkań.