Rekrutacja

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół

OFERTA EDUKACYJNA 2022/23

PREZENTACJA KLAS

KROKI POSTĘPOWANIA

  1. Załóż konto na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
  2. Po zalogowaniu wypełnij dokładnie formularz wniosku
  3. Wydrukuj, podpisz Ty i Twój rodzic/opiekun prawny
  4. Przynieś wniosek do Nas w opisanej teczce (kliknij TU załącznik 1 ).

  • Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia w systemie naboru elektronicznego (oceny, punkty z egzaminu, oraz inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie), które zweryfikuje punkt naboru
  • Kandydaci, którzy złożyli wnioski elektronie proszeni są o składanie pozostałych dokumentów (tj. kopii świadectw, wyników egzaminu oraz innych określonych w regulaminie rekrutacji) w opisanej teczce wg. załącznika nr 1 Opis teczki kandydata – załącznik nr 1

ŹRÓDŁA INFORMACJI

PREZENTACJE