Rekrutacja 2021/2022

Lista kandydatów

Przypominamy, że potwierdzeniem woli podjęcia nauki w IX LO im.C.K.Norwida jest dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

  • Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia w systemie naboru elektronicznego (oceny, punkty z egzaminu, oraz inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie), które zweryfikuje punkt naboru
  • Kandydaci, którzy złożyli wnioski elektronie proszeni są o składanie pozostałych dokumentów (tj. kopii świadectw, wyników egzaminu oraz innych określonych w regulaminie rekrutacji) w opisanej teczce wg. załącznika nr 1 Opis teczki kandydata – załącznik nr 1
  • Kroki postępowania
  1. Załóż konto na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
  2. Po zalogowaniu wypełnij dokładnie formularz wniosku
  3. Wydrukuj, podpisz Ty i Twój rodzic/opiekun prawny
  4. Przynieś wniosek do Nas w opisanej teczce (załącznika).