Realizacja Projektu

Spread the love

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa– Priorytet 3


2020 r.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka szkolna IX LO otrzymała  środki finansowe  na zakup książek w wysokości 15 000,00 zł.  Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 711 książek, w tym o 332 egzemplarzy lektur zgodnych z podstawą programową. Biblioteka zakupiła nowości wydawnicze pozostające w sferze zainteresowań uczniów,  uzupełniła dział lektur  w dodatkowe woluminy.

W ramach dofinansowania biblioteka zrealizowała szereg działań  promujących czytelnictwo.

1. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek:

 • Zorganizowanie  akcji  „Młodzież wybiera” w ramach, której   na godzinach wychowawczych zostały przygotowane listy książek, które  uczniowie chcieliby przeczytać;
 • Przeprowadzenie konsultacji z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, Biblioteką Publiczną;
 • Zasięgnięcie opinii nauczycieli  języka polskiego w sprawie  zakupu   lektur szkolnych;
 • Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami na temat ich zainteresowań czytelniczych:
 • Zredagowanie listy najpopularniejszych książek polecanych przez rówieśników, rodziców
  i nauczycieli;
 • Zaopiniowanie przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przygotowanych list książek planowanych do zakupu.

2. Zakupy książek z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych:

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Doposażono bibliotekę w  książki z większą czcionką, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie, książki w których uczniowie poznają różne niepełnosprawności i uczą się ich akceptacji.

Zakupiono również lektury z czcionką  ułatwiającą szybkie czytanie.

3. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Wprowadzono zmiany w regulaminie biblioteki umożliwiające wypożyczanie książek na okres wakacji i ferii.

4. Podjęcie współpracy z Biblioteką Publiczną

 • Wymiana informacji na temat planowanych zakupów;
 • Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, informacji o zbiorach, wyrabianie u uczniów nawyku korzystania z różnych bibliotek;
 •  Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w wydarzeniach promujących czytelnictwo w siedzibie biblioteki i w trybie online:
  • Festiwal Bajki – warsztaty  promujące  czytelnictwo wśród wszystkich grup wiekowych uwzględniające ich preferencje i możliwości czytelnicze. Tematem przewodnim warsztatów  był  komiks jako przejaw kultury i coraz popularniejszy wśród młodzieży gatunek literatury, a także jego wykorzystanie w pracy z młodym czytelnikiem. Tegoroczne wydarzenie było  wyjątkowe, bo w całości transmitowane online poprzez profil facebookowy Biblioteki.
 • Udział w wykładach i warsztatach skierowanych do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów i rodziców odbywających się online. Podczas VI edycji Festiwalu wirtualny wykład o komiksie dla dzieci i młodzieży wygłosił  literaturoznawca i komiksoznawca dr Michał Traczyk, a Małgorzata Swędrowska opowiedziała  nauczycielom, bibliotekarzom i rodzicom o roli ilustracji w książkach dla najmłodszych czytelników; 
 • Uczestnictwo młodzieży w  spotkaniach „Uniwersytet w Bibliotece”, cyklu przygotowywanego wspólnie przez dwie częstochowskie instytucje: Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Biegańskiego i Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. J. Długosza. Tematyka wykładów obejmowała:
  • „Polskie drogi do niepodległości. Sprawa przynależności ziem dawnego Księstwa Cieszyńskiego 1918-1938”;
  • „Jak argument siły dominował nad siłą argumentu”;
  • „Uprzejmość językowa na co dzień”;
  • „Akustyka – po co mi to” –spotkanie odbyło się online.
  • Przy tej okazji młodzież miała możliwość zwiedzania biblioteki.

W ramach współpracy z biblioteką publiczną zaplanowano wystawę mającą na celu promowanie twórczości uczniów naszej szkoły. Zaistniała sytuacja pandemiczna zmusiła nas do przeniesienia wystawy na inny bezpieczny termin.

5. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

Został wystosowany  list  do rodziców i opiekunów poruszający temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży oraz przedstawiono stan czytelnictwa na rok 2019. List dotarł do wszystkich poprzez dziennik elektroniczny Librus. Sytuacja epidemiologiczna kraju uniemożliwiła bezpośredni kontakt
z rodzicami.

6. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

 • Promowanie nowości czytelniczych dla wszystkich uczniów poprzez:
  • spotkania na lekcjach;
  • umieszczanie informacji w gablocie bibliotecznej;
  • platformę edukacyjną Classroom Biblioteka;
  • dziennik elektroniczny Librus;
 • Akcja „Przerwa na czytanie” zorganizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
  Pomimo nauki zdalnej i braku fizycznej obecności w szkole zorganizowano wraz z samorządem szkolnym akcję zachęcającą do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W wydarzeniu wzięli udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele dokumentując je zdjęciem zamieszczonym na facebooku;
 • Akcja „Upoluj swoją książkę”
  Uczestnictwo w największej w Polsce i na świecie tego rodzaju akcji czytelniczej. W roku 2020 szczególnie mocno obecna była w przestrzeni wirtualnej. Zachęcano do korzystania w aplikacji Woblink z 12 najświeższych tytułów popularnych i uznanych autorów, m.in. Dominiki Słowik, Mariusza Szczygła, Jakuba Małeckiego, Mikołaja Łozińskiego i Remigiusza Mroza;
 • Rozmieszczenie na terenie szkoły i w przestrzeni wirtualnej cytatów o czytaniu, bibliotece oraz książkach i ich znaczeniu w życiu człowieka;
 • Wystawy na terenie szkoły i w Galerii „Pestka” mieszczącej się w bibliotece szkolnej:
  • promujące twórczość literacką i plastyczną uczniów – „Norwidziaku! Podziel się czasem i talentem!” oraz „Młodzi twórcy literatury”, w ramach których utalentowani uczniowie zaprezentowali wytwory swoich rąk i wyobraźni, dając inspirujące chwile wytchnienia i obcowania z pięknem (Weronika Suszek zaprezentowała misternie wykonane gadżety z koralików, Beata Barasińska zachwyciła swoim ciepłym i sielankowym malarstwem, Daria Makarska zaprezentowała piękne rękodzieło – chusty, paski i kultową lamę, a także obrazy inspirowane Vermeerem i da Vincim, Olga Górnicka przedstawiła arcyprecyzyjne szkice, Filip Lorin zainspirował swoją poezją, grami fabularnymi i projektami z pogranicza fizyki, informatyki, techniki i futurystyki, Paweł Konopski przedstawił ciepłe rysunki suchymi pastelami i szkice, Julia Wróblewska i Mateusz Iwiński wystawili swoje malarstwo i szkice);
  • okolicznościowe i tematyczne – „Historia pisma na przestrzeni wieków”, „Obserwatorium żywej kultury”, Cyfrowo bezpieczni”, „Historia II wojny światowej spisana na kartach zbiorów biblioteki szkolnej”. „Białe kruki w bibliotece szkolnej”;
 • Akcja „Bookcrossing’, czyli przekazywanie książek poprzez pozostawianie ich w miejscach celowo wyznaczonych tzw. półkach bookcrossingowych, aby uczeń mógł je przeczytać i przekazać dalej. Akcja została zawieszona na czas pandemii.
 • Akcja „Podziel się książką”, czyli zbiórka i przekazanie książek nowym czytelnikom, do instytucji i miejsc, w których brakuje literatury.
 •  Konkursy:
  • „Cała prawda o czytaniu” – konkurs na wiersz lub hasło reklamujące książkę, bibliotekę, czytanie. Pierwsze miejsce zajęła Agata Jastrzębska IIeg;
  • konkurs translatorski pod hasłem: be first to translate Louise Glück into Polish polegający na przetłumaczeniu wiersza tegorocznej noblistki Louise Glück. Zwycięzcą konkursu został Cezary Czubała IIIc;
  • „Ex libris”- konkurs na znak graficzny identyfikujący bibliotekę szkolną IX LO. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Stępień Ib;
  • „ Sleeveface czyli ubierz się w książkę” – konkurs fotograficzny promujący bibliotekę i książki. Pierwsze miejsce zajęła Gabriela Rataj IIIh;
  • -„Znajomość praw autorskich” – minikonkurs przygotowany w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich;
  • Literatura w smartfonie – rozpoznawanie utworów literackich (Norwida). Uczniowie dopasowywali fragmenty utworów do tytułów, które były zakodowane kodem QR;
 • Prowadzenie gabloty promującej czytelnictwo w szkole (w czasie pandemii online):
  • „Dni z twórczością” – popularyzowanie twórczości pisarzy dawnych i współczesnych (polskich, angielskojęzycznych, francuskich, rosyjskich, niemieckich);
  • quiz „Dopasuj tytuł”, gra literacka „Bingo literackie”, psychozabawa dla czytelników „ Jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę?”;
  • ciekawostki o książkach i literaturze;
  • doradztwo czytelnicze;
  • „Dni z nauką” – ciekawostki , anegdoty z życia wybitnych uczonych połączone z promocją książek popularnonaukowych;
  • -wirtualne zwiedzanie ( m.in. targi książki, muzea );
  • informacje o wolnym dostępie do bibliotek cyfrowych;
 • „Spotkanie z podróżą” online – uczestnictwo uczniów wraz z wychowawcami w wielu wydarzeniach związanych z tematyką podróżniczą. Klasy I zapoznały się z prezentacją przygotowaną przez naszą uczennicę Monikę Kolek z klasy IId. Z kolei podróżniczki Kamila Zawłocka i nasza uczennica Ania Kaniowska podzieliły się wrażeniami z licznych podróży z klasami II i III. Wszyscy mieli okazję podróżować wirtualnie po całym świecie z podcastami naszego nauczyciela podróżnika Dariusza Gawrońskiego i poznać literaturę podróżniczą dostępną w bibliotece szkolnej.

7. Zorganizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki

 • „ Norwid znany i nieznany”  projekt  towarzyszący obchodom Dnia Patrona

Dzień Patrona świętowano 24 września. W auli odbyło się „Czytanie Norwida” poprzedzone wystąpieniami dyrektora szkoły i nauczyciela polonisty. Wybrane utwory naszego Patrona czytali: dyrektor szkoły, uczniowie, nauczyciele i absolwenci.

Podczas godziny wychowawczej uczniowie wraz z wychowawcami wysłuchali audycję o życiu
i twórczości poety, a następnie klasy zespołowo mierzyły się z przygotowanymi zadaniami, częściowo zaszyfrowanymi. Liczyły się nie tylko wiedza o szkole i Patronie, ale przede wszystkim zespołowe działanie. Sił do pracy dostarczyły też wszystkim słodkie norwidowskie cukierki. Rywalizację wygrała klasa 2sP.

W auli i bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę poświęconą życiu i twórczości
C. K. Norwida. Dzięki cytatom rozmieszczonym  na terenie całej szkoły każdy miał możliwość głębszego poznania twórczości naszego patrona.

 • „Językomania” projekt realizowany przy okazji Dnia Języków Europejskich

Obchodzono w naszej szkole Dzień Języków Europejskich. W związku z tym grupy językowe wraz z nauczycielami przygotowali wiele atrakcji tematycznych. Dzięki nim uczniowie mogli poznać zabytki i warte zobaczenia miejsca w wielu krajach, posłuchać tamtejszych piosenek, a także usłyszeć wiele ciekawostek.

W szkole rozwieszono plakaty z informacjami o Rosji, Francji, Anglii i krajach niemieckojęzycznych. Na korytarzach można było spotkać uczniów przebranych za mieszkańców tych krajów

Grupy klas I uczestniczyły w quizie na temat krajów niemieckojęzycznych.

Pytania nie należały do najłatwiejszych, ale jego uczestnicy wykazali się dużą znajomością tematu.

Uczennica klasy II Bg Oliwia Kostrzewa przedstawiła prezentację związaną z  „Niedersachen” czyli Dolną Saksonią (drugim co do wielkości krajem związkowym w Republice Federalnej Niemiec przy granicy z Holandią).

W tym wyjątkowym dniu zamiast tematu z podręcznika odbyła się  nauka o kulturze, geografii
i historii – „Landeskunde”.

Uczniowie podziwiali zdjęcia urokliwych miast i miasteczek, słuchali ciekawostek.

Bardziej zaawansowani językowo uczniowie klas II uczestniczyli w wykładzie po niemiecku
o położeniu Austrii, gospodarce, systemie politycznym, znanych Austriakach, obowiązkowych „Sehenswürdigkeiten” i tradycyjnych smakołykach. Wykład został przygotowany przez ucznia kl. IIBg Patryka Orlikowskiego.

Odbył się również konkurs wiedzy o języku angielskim i kulturze krajów anglojęzycznych (na podstawie informacji zamieszczonych na korytarzach szkolnych – konkurs był dostępny przez kod QR). W konkursie wzięło udział 120 uczniów. Dwie osoby z najwyższą punktacją zostały nagrodzone  oceną  celującą i nagrodą książkową. 40 osób wywalczyło ocenę celującą a 80 ocenę bardzo dobrą.

Uczniowie mogli uzyskać informacje o Olimpiadzie Języka Angielskiego, egzaminie EngPro i konkursach, w tym konkursie FLEX.

Kolejnym wyzwaniem był konkurs na najlepszy filmik (30 sekund-1 minuta, nagrany telefonem). Filmik miał przedstawiać scenę ze znanych filmów lub książek i musiał być nagrany
w języku angielskim.

 • „Nie oceniaj książki po okładce czyli jak zachęcić innych do czytania”- projekt edukacyjny realizowany we wszystkich klasach. Projekt miał na celu:  rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, określenie własnych preferencji czytelniczych, uświadomienie wartości czytania, stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji czytelniczych, rozwijanie i utrwalenie zasad pisania recenzji, wyrabianie umiejętności użycia odpowiedniego słownictwa, umiejętność samooceny, rozwój wyobraźni i kreatywności. W ramach  projektu  odbyły się dyskusje klasowe na temat zainteresowań czytelniczych, młodzież wskazała zalety czytania. Podejmowane były próby wyjaśnienia dlaczego ludzie tak mało czytają i jak zachęcać innych do czytania. Po udzieleniu przez nauczycieli instruktażu i zasad pisania recenzji młodzież miała okazję wykazać się wyobraźnią  poprzez tworzenie własnej recenzji. Wykazując kreatywność  przygotowali  również propozycje własnej, nowej okładki książki. Prace uczniowskie zostały ocenione przez jury klasowe i spośród wszystkich prac wybrano po jednej pracy z każdej klasy, które zostaną zaprezentowane na wystawie
  w bibliotece szkolnej (po powrocie do trybu nauki stacjonarnej).

Wnioski z realizacji :

Program wzbogacił w znaczący sposób księgozbiór biblioteki,  zmobilizował uczniów do działań projektowych,dał  możliwość wykazania się aktywnością i pomysłowością. Wzrosło zainteresowanie nowymi tytułami co w przyszłości rokuje wzrostem wypożyczeń (po powrocie do trybu nauczania stacjonarnego). Zaistniała sytuacja pandemiczna wymogła na nas zmianę  formy realizacji niektórych zadań.


Festiwal Bajki

Szkolny Konkurs na wiersz lub piosenkę o Norwidzie – „Norwidzie”

Szkolny Konkurs na mem, plakat lub inną dowolną formę graficzną/plastyczną o Cyprianie Kamilu Norwidzie

Dzień Języków Obcych – 30 września

Dzień języków obcych – j. niemiecki

Dzień Języków Obcych – j. francuski i j. rosyjski