O projekcie

Spread the love

W październiku 2019 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Nasz wniosek został zweryfikowany pozytywnie i szkoła otrzyma 15000 zł. na zakup książek. Czynimy zatem przygotowania do realizacji zadań, które zostały zaplanowane i które jesteśmy zobowiązani wykonać w nowym roku szkolnym.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest zaangażowanie całej szkoły w sfinalizowanie zaplanowanych przez nas działań.

Czytaj więcej