Zdalne nauczanie

Spread the love

W związku z Rozporządzeniami  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.:

·  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

·  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Dyrektor IX LO im C.K. Norwida  określił następujące formy realizacji kształcenia na odległość oraz możliwości kontaktu / konsultacji  nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Ustalenia

I. Dziennik “Librus”

1. Podanie tematu zajęć przez nauczyciela ( zapis w dzienniku).

2. Odebranie tematu zajęć przez uczniów- potwierdzenie obecności, informacja zwrotna przez “librus”do nauczyciela.

3. Komunikowanie się rodziców z nauczycielami poprzez dziennik “librus”.

  II. Usługa ClassRoom

1. W celu sprawnej organizacji zajęć zostały założone konta w usłudze G-Suite dla uczniów i nauczycieli. Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy poprzez “librusa” login i jednorazowe hasło (które należy zmienić). Dodatkowo przez dziennik “librus” nauczyciele uczący roześlą do swoich klas/grup zaproszenia wraz z kodami dostępu do klasy.

2. Praca uczniów odbywać się będzie w usłudze ClassRoom z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez nauczycieli, podanych w tematach realizowanych zajęć ( e-dziennik) i podlegać będzie ocenie.

III. Portal epodręczniki.pl

1. Wychowawcy klas prześlą uczniom kody i loginy dostępu do portalu epodreczniki.pl z prośbą o zalogowanie (hasła są jednorazowe i należy je zmienić przy pierwszym logowaniu)

 Jest to dla Nas wszystkich – całej społeczności Norwida – trudna sytuacja. Szczególnie dla uczniów  którzy stanęli przed trudnym wyzwaniem jakim jest samodyscyplina i systematyczność pracy. Liczymy w tym miejscu na Państwa współpracę i wsparcie.    Życzymy zdrowia.

Informacje dodatkowe na stronie 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne