Konsultacje

Konsultacje dla rodziców (17.30 – 18.30)

20 października kl. I, II, III
23 kwietnia kl. I, II, III