Rozwój kompetencji filozoficznych – projekt

Spread the love

Akademia im. Jana Długosza w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły ogłasza nabór do udziału w projekcie

ROZWÓJ KOMPETENCJI FILOZOFICZNYCH

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza–Edukacja–Rozwój” jest wsparcie i rozwinięcie przez uczniów zdolności do samodzielnego i krytycznego myślenia, formułowania własnych opinii oraz umiejętności logicznego argumentowania. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas, zainteresowanych rozwojem naukowym i osobistym, otwartych na nową wiedzę i doświadczenia. Rekrutacja do projektu (liczba miejsc: 15) odbędzie się na początku września.

Wszelkich informacji udziela prof. Janusz Strojec.