REKRUTACJA

Spread the love

Prosimy Kandydatów o samodzielne wprowadzenie osiągnięć w systemie naboru elektronicznego (oceny, punkty z egzaminu, oraz inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie), które zweryfikuje punkt naboru.