„Uniwersytet w Bibliotece” XIII edycja

Spread the love

Biblioteka Publiczna im.  dr. Władysława Biegańskiego zaprasza do wysłuchania wykładu z cyklu
Uniwersytet w Bibliotece XIII”.

Doktor Leszek Będkowski (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w  Częstochowie) zaprezentuje wykład pt. “W kręgu fantastyki. Uwagi o science fiction, fantasy i odmianach fantastyki społecznej”.

Przedmiotem wykładu są odmiany szeroko pojmowanej fantastyki ze szczególnym uwzględnieniem science fiction, fantasy
i fantastyki społecznej. Rozważania koncentrują się na zagadnieniu podobieństw i różnic między poszczególnymi “gatunkami” fantastycznymi oraz na kwestii rozumienia związanych z nimi terminów.

Wykład pogłębia i poszerza wiedzę na temat odmian fantastyki, przypomina o istnieniu różnych stanowisk dotyczących zjawisk literackich omawianych na lekcjach języka polskiego, wskazuje na konieczność zapobiegania jednostronnym, schematycznym ujęciom literatury. Zawiera też konkretne wskazówki umożliwiające uporządkowanie i prawidłowe użycie pojęć (terminów): “utopia”, “antyutopia”, “dystopia”.

Adresatem wykładu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza klas trzecich oraz klas o profilu humanistycznym.

Wykład dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Dbw7g0egB5g

www Uniwersytet w Bibliotece