XLVIII OLiJP (2017/18) – tematy etapu szkolnego

Prace należy przygotować do 30 listopada 2017.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów(po kliknięciu w temat) stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

 1. 1.Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.
 2. Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji.
 3. Mickiewicz współczesny. Miejsce Romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.
 4. Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).
 5. Orientalizm polskiej literatury i kultury.
 6. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.
 7. Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku.
 8. Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

Język

 1. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)

 Teatr

 1. Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.
 2. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.
 3. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.

FLEX 2018/2019

Po raz trzeci Departament Stanu USA oferuje w Polsce program wymiany: FLEX (Future Leaders Exchange). Jest to bezpłatny program młodzieżowy dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W ramach FLEX uczniowie spędzają rok szkolny (2018-2019) w amerykańskiej szkole średniej i mieszkają z amerykańską rodziną. Wszystkie koszty pokrywa Departament Stanu USA. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów. W programie od ponad 20 lat uczestniczą uczniowie z całego świata – w Polsce jest on realizowany po raz trzeci. W poprzednim roku szkolnym 30 uczniów z polskich szkół wyjechało na rok do różnych stanów, w tym dwoje uczniów naszej szkoły – Jakub Kolmasiak i Monika Motyka.

Aplikację dotyczącą wymiany należy składać online do 17 października.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z profesorem Hodurą lub swoimi nauczycielami języka angielskiego.
Dodatkowych informacji udziela profesor Hodura oraz Kuba Kolmasiak z klasy 2F, który wrócił do Norwida po rocznym pobycie w Stanach.
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczniów odbędzie się w poniedziałek 25 września na dużej przerwie w sali 73.

Karnety na sezon 1 ligi już dostępne!!!

JUŻ NIEDŁUGO WIELKIE SIATKARSKIE EMOCJE!!!   
Zachęcamy do zakupu karnetu na nadchodzący sezon 1 ligi siatkówki!
Zakupując karnet zyskujesz:
– czas (nie musisz stać w kolejce po bilet)                         
– 20% oszczędności – wchodzisz na mecze I ligi i PP (jednorazowa wejściówka to koszt 6 i 3 zł)
– kupując karnet normalny dostajesz KOSZULKĘ GRATIS!!!!!
– poczucie, że wspierasz nasze działania
Zapraszamy wszystkich do zakupu karnetów i przypominamy, że to koszt jedynie : – 25,00 zł Ulgowy – dla młodzieży uczącej się – 50 zł Normalny – t-shirt gratis
Karnety do kupienia w sekretariacie szkoły, w siedzibie klubu i przed meczami.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Warszawa, 25 sierpnia 2018 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,
przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy.
1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców. Czytaj dalej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
odbędzie się w poniedziałek, 4 września o godzinie 9:00
w hali sportowej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół Szkoły.
Msza św. inaugurująca rok szkolny odbędzie się
w poniedziałek o godzinie 8:00
w kościele p.w. św. Jakuba w Częstochowie.

Rozwój kompetencji filozoficznych – projekt

Akademia im. Jana Długosza w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły ogłasza nabór do udziału w projekcie

ROZWÓJ KOMPETENCJI FILOZOFICZNYCH

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza–Edukacja–Rozwój” jest wsparcie i rozwinięcie przez uczniów zdolności do samodzielnego i krytycznego myślenia, formułowania własnych opinii oraz umiejętności logicznego argumentowania. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas, zainteresowanych rozwojem naukowym i osobistym, otwartych na nową wiedzę i doświadczenia. Rekrutacja do projektu (liczba miejsc: 15) odbędzie się na początku września.

Wszelkich informacji udziela prof. Janusz Strojec.