Parlament Dzieci i Młodzieży

1 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się I Posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Posłem reprezentującym województwo śląskie został uczeń klasy IIe – Kacper Kret.
Parlament Dzieci i Młodzieży zgromadził ponad 300 reprezentantów wybranych z terenu całego kraju, którzy mogli obradować nad wcześniej przygotowaną przez nich uchwałą. Obrady młodego parlamentu odwiedzili dorośli posłowie na Sejm VIII kadencji, wicemarszałkowie Sejmu oraz Rzecznik Praw Dziecka.

W obecności ważnych osobistości Kacper wygłosił swoje przemówienie, w którym zwrócił uwagę na fakt, że młodzi ludzie powinni mieć większy wpływ na losy naszego kraju. Ponadto zaproponował, aby młody parlament zorganizował wydarzenie, podczas którego młodzież będzie mogła świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w aktywnym działaniu dla polskiej młodzieży.

 

Ochrona danych osobowych – RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest IX LO im. C. K. Norwida z siedzibą w Częstochowie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub nr tel. 343625105 wew. 107.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit.,a, b, c oraz ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określają to: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375) oraz regulacje prawne.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Sportowe podsumowanie roku

Rok szkolny powoli dobiega końca. Wobec tego warto podsumować sportowe osiągnięcia naszych uczniów.

Wrzesień to doskonałe otwarcie przedstawicieli Królowej Sportu – lekkiej atletyki. Dziewczyny wygrały Szkolną Ligę Lekkoatletyczną, natomiast chłopcy zajęli trzecie miejsce. Tego, jak silna jest żeńska ekipa mogliśmy doświadczyć podczas Finału Wojewódzkiego wymienionej imprezy, gdzie dziewczyny zajęły bardzo wysokie piąte miejsce.
Nasze zawodniczki mogły jeszcze raz udowodnić swoje umiejętności podczas sztafetowych biegów przełajowych. Co prawda w Częstochowie dziewczyny zajęły drugie miejsce, ale już w zawodach rejonowych zdeklasowały wszystkie rywalki tym samym awansując do Finału Wojewódzkiego.
Październik oraz listopad to miesiące gdzie startowały gry drużynowe. Po wielu pasjonujących meczach mogliśmy cieszyć się z pierwszego miejsca piłkarek oraz piłkarzy ręcznych, pierwszego miejsca siatkarek oraz siatkarzy oraz pierwszego miejsca koszykarzy. Piłkarki dołożyły do kolekcji swoich osiągnięć tryumf w zawodach półfinału województwa śląskiego. Natomiast ze zmiennym szczęściem startowali pozostali. Koszykarze zajęli drugie miejsce w wojewódzkim półfinale.Ich wynik powtórzyli piłkarze ręczni. Trapione kontuzjami siatkarki zajęły miejsce czwarte, natomiast siatkarze podobnie jak nasze szczypiornistki wygrali swoje zawody półfinałowe.W finale wojewódzkim piłkarki ręczne ostatecznie zajęły czwarte miejsce, co i tak jest bardzo dobrym osiągnięciem naszych dziewczyn.
W pozostałych dyscyplinach sportowych też zanotowaliśmy bardzo dobre rezultaty.
Nasze łyżwiarki zdobyły mistrzostwo Częstochowy, pływaczki zajęły drugie miejsce w Częstochowie. Zajmowaliśmy też wysokie miejsca w zawodach pierwszej pomocy oraz zawodach szachowych. Wiosna to tryumf dziewczyn grających w badminton. Powtórzenie sukcesu w zawodach półfinału województwa śląskiego i wywalczenie brązowego medalu podczas Finału Wojewódzkiego to pierwszy, historyczny medal w tej dyscyplinie sportu.

W oczekiwaniu na wyniki siatkarzy plażowych, którzy wygrali mistrzostwo Częstochowy i awansowali do Finału Wojewódzkiego możemy już dziś śmiało stwierdzić, że ten rok był jednym z lepszych w historii szkoły, a o naszej placówce słychać było na wielu obiektach i boiskach sportowych całego województwa śląskiego.

p. prof. D. Gawroński

100 twarzy Niepodległej

„Polska to jest wielka rzecz.”
Autor: Stanisław Wyspiański, „Wesele”, akt 2, sc. 10

„Jeszcze duża takich Polaków ostało, co są piękni.”
Autor: Stanisław Wyspiański, „Wesele”, akt II, scena XXII