Pedagog szkolny

Spread the love

mgr Agnieszka Wrona

pokój nr 147

poniedziałek: 07.30 – 12.00
wtorek: 09.45 – 16.00
środa: 07.30 – 11.30
czwartek: 11.00 – 15.00
piątek: 07.30 – 11.30

Zadania pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt

Dla uczniów:

 • jeśli chcesz o coś zapytać, porozmawiać o sprawach ważnych dla Ciebie lub podzielić się czymś – znajdziesz mnie każdego dnia w pokoju nr 147
 • jeśli bardziej odpowiada Ci taka forma, to napisz do mnie (pocztę sprawdzam jeden raz dziennie): wronaa@op.pl

Dla rodziców i innych osób zainteresowanych:

 • kontakt osobisty w godzinach pracy
 • telefoniczny (połączenie przez sekretariat) numer: (34) 324 23 07

Współpraca z poradnią – konsultacje

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 znajdującą się przy ul. Legionów 58/10 w Częstochowie.