Rada Rodziców

Spread the love

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący
Pan Sławomir Stachurski

Z-ca przewodniczącego
Pani Dorota Drynda

Z-ca przewodniczącego
Pani Dorota Boral

Skarbnik
Pan Marek Kuliński

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Handlowy w Warszawie

65 1030 1104 0000 0000 9321 0004