Zebrania i konsultacje

Spread the love

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00)

10 WRZEŚNIA kl. I, II, III
19 LISTOPADA kl. I, II, III
19 GRUDNIA kl. I, II, III
04 LUTEGO 2020 kl. I, I, III
17 MARCA 2020 kl. I, II, III – odwołanie
19 MAJA 2018 kl. I, II

Konsultacje dla rodziców (17.30 – 18.30)

22 października kl. I, II, III
21 kwietnia kl. I, II, III