Szkoła z klasą

Spread the love

Projekt „Szkoła z klasą”

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z klasą 2.0, organizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i Agorę S.A., wydawcę ‘Gazety Wyborczej’.

 

Celem programu jest m.in. promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym zadaniem w I-szym semestrze, z jakim mają zmierzyć się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będzie utworzenie tzw. Kodeksu 2.0, czyli opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Przy tworzeniu Kodeksu 2.0 ważna jest wymiana doświadczeń i opinii, dlatego też projekty Kodeksu powstaną w toku debat i dyskusji, najpierw klasowych, a potem w trakcie Debaty Szkolnej.

Zapraszamy chętnych uczniów, chcących wypracować zasady bezpiecznego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych o zgłaszanie się do koordynatora programu, p. prof. Agnieszki Limbach-Sygiet (sala 140) lub do nauczycieli zaangażowanych w program „Szkoła z klasą”. Są to:

 • p. prof. Aneta Andrusiewicz
 • p. prof. Renata Gawron
 • p. prof. Urszula Kurek
 • p. prof. Renata Malinowska
 • p. prof. Agnieszka Nowak
 • p. prof. Agnieszka Owczarek
 • p. prof. Piotr Smok
 • p. prof. Dorota Szajt
 • p. prof. Małgorzata Świerczyńska
 • p prof. Agnieszka Trebert
 • p. prof. Renata Wojtania.

Chętni uczniowie mogą również zakładać blogi, na których opisywać będą swoje zadania i projekty. Opiekunem blogów jest p. prof. Małgorzata Świerczyńska.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową programu „Szkoła z klasą”.