Dla kandydatów

Spread the love

TERMIN DNIA OTWARTEGO – 30 marca 2019 r. godz. 9.30

Dla absolwentów gimnazjum

Dla absolwentów szkół podstawowych

Terminy sprawdzianów prób sprawności fizycznej:

  •   23.05.2019 dla kandydatów z Częstochowy

absolwentów szkół ponadpodstawowych 13.30

absolwentów gimnazjów  15.30

  • 24.05.2019 dla kandydatów spoza Częstochowy

absolwentów gimnazjów 10.00

absolwentów szkół ponadpodstawowych  12.30

Rekrutacja – Kuratorium Oświaty w Katowicach:

  • Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych
  • Rekrutacja uczniów do szkół na rok szkolny 2019/2020 – przepisy prawa oświatowego
  • Wykaz koordynatorów do spraw rekrutacji
  • Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające