Dla kandydatów

Spread the love

Dokumenty prosimy składać w teczce opisanej wg. załącznika 1 (można wydrukowany załącznik przykleić na teczce).

Załączniki do pobrania

Załącznik 1 – opis teczki

Załącznik 5 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (lub ze strony naboru elektronicznego w dziale pliki do pobrania)

Załącznik 6 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem (lub ze strony naboru elektronicznego w dziale pliki do pobrania)

Załącznik 6b – oświadczenie o poinformowaniu drugiego rodzica o dalszej ścieżce edukacyjnej dziecka

OFERTA EDUKACYJNA

Dla absolwentów gimnazjum

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Dla absolwentów szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Terminy sprawdzianów prób sprawności fizycznej:

  •   23.05.2019 dla kandydatów z Częstochowy

Dziewczęta

absolwentów szkół podstawowych 9.00-11.00

absolwentów gimnazjów  11.00-13.00

Chłopcy

absolwentów szkół podstawowych 13.00-15.00

absolwentów gimnazjów  15.00-17.00

  • 24.05.2019 dla kandydatów spoza Częstochowy

Dziewczęta

absolwentów szkół podstawowych 9.00-11.00

absolwentów gimnazjów  11.00-13.00

Chłopcy

absolwentów szkół podstawowych 13.00-15.00

absolwentów gimnazjów  15.00-17.00

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ kandydatów do klasy pierwszej IX L.O. im. C.K. Norwida z programem piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

Ważne linki: Rekrutacja – Kuratorium Oświaty w Katowicach: