Matura

Spread the love

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

CZĘŚĆ USTNA
9-22 maja:

język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
6-25 maja:
języki obce nowożytne
CZĘŚĆ PISEMNA
6 maja – poniedziałek
język polski – pp – godz. 9:00,
pr – godzina 14:00
7 maja – wtorek
matematyka – pp – godz 9:00
język łaciński i kultura antyczna – godz 14:00
8 maja – środa
język angielski – pp – godz. 9:00
język angielski – pr – godz. 14:00
9 maja – czwartek
matematyka pr – godz. 9:00
filozofia – pp, pr, godz. 14:00
10 maja – piątek
biologia pp, pr – godz. 9:00
wiedza o społeczeństwie pp, pr – godz. 14:00
13 maja – poniedziałek
chemia – pp, pr – godz. 9:00
informatyka – pp, pr – godz. 14:00
14 maja – wtorek
język niemiecki – pp – godz. 9.00
język niemiecki – pr – godz. 14:00
15 maja – środa
geografia – pp, pr – godz. 9:00
historia sztuki – pp, pr – godz. 14:00
16 maja – czwartek
język rosyjski – pp – godz. 9:00
język rosyjski – pr – godz. 14:00
17 maja – piątek
język francuski – pp – godz. 9:00
język rosyjski – pr – godz. 14:00
20 maja – poniedziałek
fizyka i astronomia – pp – godz. 9:00
język francuski – pr – godz. 14:00

Matura 2019: Termin poprawkowy Wszyscy, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, mogą przystąpić do matury poprawkowej, która odbędzie się w terminie: 20 sierpnia 2019 (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna 20-21 sierpnia 2019 – część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)
Matura 2019: Termin dodatkowy Zdający, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie – mogą to zrobić w dniach 3-8 czerwca – matura ustna, natomiast część pisemną zdawać mogą w terminie 3-19 czerwca 2019.