Samorząd uczniowski

Kierownictwo

Przewodniczący
Michał Borkowski – rzecznik ds. klas pierwszych

Zastępca przewodniczącego
Martyna Dobosz – marszałek sejmiku, rzecznik ds. klas sportowych

Członkowie:
Sandra Lipowicz – skarbnik, rzecznik ds. klas trzecich
Filip Godlewski – sekretarz, rzecznik ds. konsultacji z nauczycielami
Mateusz Stryjewski – dyrektor radiowęzła, rzecznik ds. klas drugich

Opieka nad samorządem:

mgr Dariusz Gawroński
mgr Tomasz Hodura
mgr Tomasz Morawiec

Regulamin Samorządu Uczniowskiego