ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Spread the love

Zarządzenie nr 4 – 2020/2021
z dnia 16.10.2020r.

W związku z komunikatem zamieszczonym w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejnych powiaty w strefie czerwonej przypominam, że od dnia 17 października br. Częstochowa znajdzie się w „Strefie czerwonej”, a w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywać nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Zarządzam w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie z dniem 19.10.2020r. nauczanie w trybie zdalnym. Nauczanie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji w roku szkolnym 2020/2021.
Jednocześnie proszę o przypomnienie uczniom o konieczności przestrzegania zasad dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem, jak również ograniczenia przemieszczania się i gromadzenia, szczególnie w czasie, w którym zostały zaplanowane zajęcia dydaktyczne.

Krzysztof Wachowiak

Dyrektor szkoły

PDF